Tøffe tider for norsk møbelindustri

Publisert

Fra produksjon i møbelfabrikk

Fra Vestre møbelfabrikk. Foto: Norsk Industri

Norske møbelprodusenter opplever et fall i salget på om lag 15 % i hjemmemarkedet, fra en topp under korona. Også eksporten faller betydelig. Møbelbransjen er syklisk og dessverre tror vi at våren 2024 blir krevende, før etterspørselen vil ta seg opp igjen. For å komme gjennom nedgangen og beholde kompetansen behøver vi en utvidelse av permitteringsreglene fra dagens 26 til 52 uker.

Det er tøffe tider for norske møbelprodusenter nå, sier bransjesjef Egil Sundet. – De fleste merker lav etterspørsel, særlig de som leverer kostbare eller større møbler til forbrukerne. Også de som leverer til kontraktmarkedet, dvs. til kontorer, nye bygg og hotel/restaurant merker uro, selv om etterspørselen så langt har holdt seg bedre enn i forbrukermarkedet. Nedgang i boligbygging, reduksjon i bygging av forretningsbygg og svakere kommunebudsjetter vil fremover slå ut i redusert etterspørsel etter alle typer møbler.

Møbelmarkedet i Norge har falt med om lag 15 % etter den sterke etterspørselen i korona-perioden fra sommeren 2020 til og med våren 2022. Fallet henger tett sammen med prisstigning, renteøkning og kriser.

Eksporten av møbler har i perioden 2018-22 økt med nesten 50 %, men i år har det snudd og så langt falt med 7 %. I realiteten er fallet mer når en tar inn verdifallet norske kroner har hatt i år, så er det kanskje en dobbelt så stor nedgang, og da er det betydelig, sier Egil Sundet. Likevel vokser eksporten godt til Sverige og noen mindre markeder.  

Møbelindustrien er en svært syklisk bransje og er vant til svingninger. Vi vet at etterspørselen vil ta seg opp igjen når makrobildet bedres. Det er også sterk kjøpekraft fortsatt, men usikkerheten omkring renteutvikling, prisstigning og kriser gjøre at forbrukerne holder tilbake. Når dette snur, vil vi få tilbake en sterk etterspørsel.

I mellomtiden må vi få muligheten til å tilpasse oss og beholde kompetansen i bransjen, og regjeringen kan bidra ved å utvide antallet uker man kan være permittert til 52 uker, slik som det var i starten av korona i 2020. Det vil gjøre at bedriftene bedre kan komme seg gjennom våren 2024, som vi tror vil bli krevende for vår bransje og mange andre. Utover i 2024 vil markedene og etterspørselen ta seg opp igjen, viser prognosene avslutter Sundet.