Nye krav i offentlige anbud for møbler

Publisert

Illustrasjon på sirkulær økonomi

Foto: AdobeStock

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) arbeider med å utforme anbud på statlige rammeavtaler for kontormøbler. I arbeidet har de blant annet hatt møter med Norsk Industri Designindustrien. Informasjon om klimafotavtrykk blir en viktig del av anbudene.

- Informasjon om klimafotavtrykket til produkter blir i større og større grad etterspurt i offentlige anskaffelser fremover. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) jobber med å revidere sine miljøkrav til kontormøbler, sier fagsjef Ida Oppen i Designindustrien. Miljødeklarasjon (EPD) blir trukket frem som et viktig grunnlag for at det offentlige skal kunne beregne klimafotavtrykk for sitt møbelforbruk.

Designindustrien har gjennom møter med DFØ gitt innspill til hvordan offentlige anskaffelser kan sette krav til EPDer og lignende tredjeparts verifisert miljødokumentasjon. Det ser ut til at de vil kreve at leverandørene skal øke mengden EPDer (eller tilsvarende klimafotavtrykksberegning) som er tilgjengelige for avtaleproduktene i løpet av avtaleperioden. Den endelige anbudsteksten er fortsatt under utvikling og vil komme på høring innen kort tid.

- Vi vil følge opp saken på vegne av våre medlemmer, avslutter Ida Oppen.

Les mer om Kriterieveiviseren her

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien
  • Ida Oppen
  • Fagsjef for bærekraft og kvalitet