Norske merkevarer og produksjon er positivt for norske forbrukere

Publisert

logo av velg norsk

Norsk Industri Designindustrien har undersøkt hva norske forbrukere vektlegger ved kjøp av møbler og interiør, og kartlagt deres kjøpspreferanser og holdninger til norskproduserte merkevarer.

Det er Prognosesenteret som har utført undersøkelsen.

- Et hovedfunn er at bevisste norske forbrukere ønsker å kjøpe norske merkevarer og norskproduserte  produkter, men at mange likevel ikke vet hva de kjøper, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri.

Det er særlig dette forbrukerne vektlegger ved kjøp av norske merkevarer/norskproduserte møbler og interiørprodukter:

  • støtte norske arbeidsplasser
  • et bedre miljøvalg
  • et tryggere valg
  • bedre kvalitet

- Dette er nyttige og interessante funn og en konklusjon er at bedre merkeordninger vil kunne gjøre det enklere for kundene å velge norske produkter, sier Sundet.

Designindustrien har satt ned en arbeidsgruppe for å se på en mulig norsk merkeordning og for å lage en kampanje som øker kjennskap hos norske forbrukere til norske merkevarer og norsk produksjon av møbler og interiør. Undersøkelsen viser at tydeliggjøring av effektene av å velge norsk, må frem til kundene.

Dersom du ønsker mer informasjon om undersøkelsen Norske Merkevarer, ta kontakt med Ragnhild Grytten.

VELG NORSK DESIGN

Profil bilde