NCP + Snøhetta = skolestol av plastavfall

Den sirkulære økonomien skal gi økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige fordeler, heter det. Dette har møbelprodusenten Nordic Comfort Products AS på Hemnesberget i Nordland tatt innover seg, og inngått samarbeid med Snøhetta for å omgjøre plastavfall til holdbare møbler.

For Nordic Comfort Products AS (NCP) sin del, startet det hele som en mulighetsstudie i mai 2017. NCP benyttet Sintef Raufoss Manufacturing som forsknings- og kompetansepartner for å undersøke hvordan ulike typer plastavfall fra havbruksbransjen kan gjenbrukes og benyttes i ordinær produksjon.

Store investeringer i produksjonen

I 2017 gjorde NCP store investeringer i nytt produksjonsutstyr for sprøytestøping der gjenbruk av plast og sirkulær økonomi ble gitt stort fokus. Målsetningen med å bruke re-granulert plast er redusert karbonavtrykk fra egen produksjon, positiv miljøpåvirkning, økt lønnsomhet og sikring av arbeidsplasser. Kunnskapen som har utviklet seg gjennom dette prosjektet har gitt nye muligheter mht. miljøvennlig produktdesign.

Tverrfaglig plast-kompetanse

Fra venstre: arkitekt Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Snøhetta. Markedssjef Ragnhild Johannessen, teknisk sjef Håkon Edvardsen og daglig leder Svein-Erik Hjerpbakk, NCP. Foto: Snøhetta.

Arkitektkontoret Snøhetta mener det ligger en stor miljø- og samfunnsgevinst i å bruke mer gjenvunnet plast i arkitektur og design. I tråd med Snøhettas tverrfaglige verdier jobbes det også på andre felter enn ren arkitektur. I 2017 mottok de 540 000 kroner fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) i regi av Design og arkitektur Norge (DOGA) for å samle tverrfaglig kompetanse om gjenvunnet plast, øke bevisstheten i bransjen og koble dette til reell produktutvikling.

Daglig leder i NCP AS, Svein-Erik Hjerpbakk, snappet opp Snøhettas plastprosjekt via pressen og tok direkte kontakt med Snøhettas «plastmann» Stian Alessandro Ekkernes Rossi. De fant fort ut at forutsetningene for et samarbeid var meget gode. Slik går det altså til at plastavfall fra   havbruksnæringen på Helgeland nå skal bli til en skolestol designet av Snøhetta og produsert på Hemnesberget. Produktet skal være lanseringsklart til møbelmessen i Stockholm i 2019.

Fra avfall til verdi

Granulat av resirkulert plast. Foto: Snøhetta.

Når avfallet får en verdi er det ikke avfall lenger, sier Are Lyubråten, prosjektleder for miljø og kvalitet i Designindustrien. – Det er nettopp initiativ som dette som skal til for at den sirkulære økonomien skal bre om seg. Markedet for resirkulerte materialer må utvikles og utvides. Materialene er der jo, men vi må finne metoder og løsninger for å samle dem inn og ta dem i bruk. Det er dette NCP og Snøhetta nå gjør. Og innovasjonen drives på basis av materialegenskapene til den resirkulerte plasten. Slik sikres best mulig bruk av ressursene.

EPD miljødeklarasjon – transparent og internasjonal

Nordic Comfort Products AS er også fremtidsrettet når det gjelder dokumentasjon av miljøbelastningen produktene deres representerer. – Vi utarbeider EPD-er (Environmental Product Declaration) på både eksisterende og nye produkter, sier Svein-Erik Hjerpbakk. Ved hjelp av Designindustriens EPD-generator for møbler, en software bransjen har utviklet i samarbeid med Østfoldforskning og EPD-Norge, dokumenterer NCP miljøavtrykket etter en transparent og internasjonalt standardisert metode. - Vi får fram objektive og tallbaserte verdier som sammenliknes fra produkt til produkt. Vi gleder oss til se resultatene for stolen som Snøhetta nå skal designe for oss. Blant annet vil resirkulert-prosenten og karbonfotavtrykket bli spesielt oppløftende lesning, sier Hjerpbakk.