Fokus på klima: Produktutvikling med EPD-generatoren

CO2-sky på blå himmel

Foto: Emanuel Balanzategui.

Hvordan kan en produktutvikler velge ut hvilke materialer, produksjon- og logistikkscenarier som gir lavest klimaavtrykk? Hvordan kan man måle klimaavtrykket av et eksisterende produkt, og finne det mest effektive forbedringspotensial? Svaret er å analysere produktets livssyklus ved hjelp av bransjens EPD- generator.

Finne løsningen med minst klimafotavtrykk

Tenk deg at du har flere typer plastmaterialer med noenlunde like egenskaper, slik at de kan benyttes til den samme komponenten i et møbel. Materialene har ulik resirkuleringsgrad, og de kan skaffes fra flere ulike leverandører med ulike transportavstander og -metoder til din fabrikk. Hvordan velge den mest klimavennlige løsningen? Ved å plotte inn de ulike scenariene i Designindustriens EPD-generator for møbler kommer svarene fram som tall og søyler på skjermen foran deg. Dette er fremtidens måte å drive klimafokusert produktutvikling på, og flere av de fremste i bransjen på miljø og klima bruker denne metoden aktivt. Eksempelvis har Flokk analysert og redusert klimaavtrykket for en rekke produkter på denne måten.

Illustasjon: LCA.no.

Les mer om EPD hos vår sammarbeidspartner LCA.no

 

Eksisterende produkt: klimaforbedring

De fleste som tar i bruk EPD-generatoren for første gang lager en miljødeklarasjon for et produkt som allerede eksisterer. Da dannes raskt et bilde av potensialet for CO2-reduksjoner. Ofte er det materialbruken som utgjør det største avtrykket. Nordic Comfort Products (NCP) publiserte en EPD som viser at ved å gå over til 100 % resirkulert plast i stolen Public, har de klart å redusere CO2-avtrykket med hele 40 %. Ved å gjøre grep som dette vet man at klimaavtrykket blir mindre. Men hvor mye mindre? Svaret får man gjennom å benytte EPD-generatoren. Der kommer tallene fram.

Trondheim kommune og Oslo kommuner krever EPD

For å løse klimakrisen verden står overfor må vi skaffe oss tallbasert miljøinformasjon. Først da kan vi måle status og sette inn tiltak der det monner mest for å oppnå forbedringer.

Miljødeklarasjonen EPD er det beste vi har i dag i så henseende. Og det er derfor gledelig at store aktører som Trondheim kommune og Oslo kommuner tar dette innover seg. De krever EPD-er og dokumentert CO2-avtrykk på møblene de anskaffer, som et ledd i å kartlegge klimaeffekten av deres virksomhet.

Når de største aktørene har fått opp øynene for dette, vil flere vil følge etter. Privatpersoner begynner også å få et forhold til klimafotavtrykket fra både reiser og fra produkter de kjøper. Produsenter som lager EPD miljødeklarasjoner for møblene sine kan gi et svar når noen spør.

Bli inspirert av andre - her finner du norske publiserte EPD-er

Vil du vite mer om EPD-generatoren og EPD som miljødokumentasjon?

Ta kontakt med meg!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien