Det sirkulære utvalget "Circular Says" i Designindustrien er igangsatt

Publisert

Illustrasjon av sirkulærøkonomi

Illustrasjon: CanvaPro.

Det sirkulære utvalget, Circular Says er nedsatt. Til nå har fire medlemmer meldt sin interesse. Det er fortsatt ledige plasser i utvalget.

Ta kontakt med Ida Oppen (kontaktinformasjon under), så raskt som mulig for å bli med.

Norsk Industri Designindustrien skal styrke sin posisjon på sirkulærøkonomi. Vi nedsetter derfor et utvalg på området som skal arbeide med vårt politiske standpunkt. Utvalget vil blant annet fokusere og diskutere følgende fagområder:

  • Hva betyr sirkulær økonomi for vår bransje? Hvilke nye krav stilles og vil komme fra Europeisk hold?
  • Hvilken posisjonering ønsker vår bransje seg på sirkulær økonomi? Utpeke Designindustriens 10 sirkulære prinsipper.
  • Krav for sirkularitet i offentlige anskaffelser.

Første møte i utvalget blir avholdt allerede i august.

– Dersom din bedrift er interessert i å bli med i dette meget spennende arbeidet og i Circular Says, anbefaler jeg deg å ta kontakt med meg så raskt som mulig, sier fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien, Ida Oppen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien