Designindustriens posisjon for sirkulærøkonomi er klar!

Publisert

Norges strategi for sirkulærøkonomi og de politiske utfordringene er viktige for design- og ferdigvareindustrien. For vår bransje kan det bety nye forretningsmuligheter og konkurransekraft, men det kan også bli krevende. Designindustrien har derfor laget en posisjon på sirkulærøkonomi for vår bransje.

De internasjonale klima- og miljøkravene påvirker politikkutforming, lover og regler i Norge og EU. Vi ser allerede hvordan dette vil påvirke designindustrien innenfor møbel- og ferdigvareindustri, sier fagsjef Ida Oppen i Designindustrien.

Foto: Norsk Industri/Canva.

Designindustriens posisjon fremhever hvordan dette kan påvirke innovasjon og verdiskapning, og forteller hva vi kan bidra med (vårt løfte) og hva som kreves for at vi skal bli mer sirkulære (våre ønsker). Den sirkulære økonomien gir muligheter for Designindustriens medlemmer til å skape nye arbeidsplasser og vekst basert på bærekraftig ressursutnyttelse. Den vil skape innovasjon ved at det kreves at ressursene blir brukt mer produktivt. Verdiskapingen vil øke i takt med effektivressursutnyttelse, og dette er en viktig målsetting for myndighetene.

I posisjonen peker vi på at mye av tilretteleggingen for sirkulærøkonomi skjer i designstadiet ved valg av materialer og sammensetting. Designindustrien kan derfor spille en nøkkelrolle for å være tilrettelegger for sirkulærøkonomien. Det er viktig for bransjens arbeid med rammevilkår at for eksempel offentlige innkjøp vektlegger bærekraftige krav og løsninger som våre medlemmer kan møte, sier Ida Oppen.

Bransjeforeningens posisjon består av to hoveddeler. Del 1 er vårt sirkulære løfte, hvor det fremheves at vi skal produsere merkevarer som:

  • har lang levetid
  • er lette å gjenvinne
  • har lavt klimafotavtrykk
  • kan skape en reparerbar fremtid
  • fremmer grønne, norske merkevarer

I del 2, våre sirkulære ønsker, understreker vi barrierene som eksisterer i dagens marked for at vår bransje skal bli mer sirkulær. Våre ønsker til myndigheter, forskningsmiljøer og andre er at:

  • sirkulære materialer må være tilgjengelige til konkurransedyktige priser
  • markedsetterspørselen må bli sirkulære
  • infrastrukturen for sirkulære verdikjeder må på plass

Det har vært en aktiv medlemsdeltagelse i arbeidet med posisjonen. Vi inviterte på starten av høsten 2021 til å bli med i et utvalg i Norsk Industri Designindustrien. Gjennom arbeidet har vi samarbeidet for å tydeliggjøre våre meninger og politiske innspill. Utvalget har bestått av medlemmer fra Flokk, Wonderland, Jensen, NCP og Nuen, og dokumentet er behandlet på to medlemsmøter og vedtatt av styret i bransjeforeningen.

Les Designindustriens posisjon for sirkulærøkonomi i sin helhet her

Lurer du på noe om sirkulærøkonomi? Ikke nøl med å ta kontakt.

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien
  • Ida Oppen
  • Fagsjef for bærekraft og kvalitet