Designindustriens årsmøte 2024

Publisert

På Designindustriens årsmøte ble de viktigste sakene bransjeforeningen jobber med, herunder bærekraft, eksportsatsingen og årets lønnsoppgjør diskutert, før nytt styre ble valgt.

Årsmøtet er viktig om enn litt formelt for bransjeforeningen, sier bransjesjef Egil Sundet. Årsmøtet er både årsmøte for Designindustriens bransjeforening i Norsk Industri og generalforsamling for Designindustrien. På møtet ble regnskap og budsjett behandlet og vedtatt, i tillegg til den viktige gjennomgangen av aktiviteter og saker som styret og foreningen jobber med. Møtet ble ledet av styreleder Kari Setsaas, fra Norvigroup Norsk Dun.

Antallet medlemmer økte også i 2023, og bransjeforeningen hadde ved utgangen av året 194 medlemmer etter at 9 bedrifter meldte seg inn i løpet av året. Medlemstallet inkluderer datterselskaper og geografiske avdelinger. Så langt i 2024 fortsetter medlemsveksten med 6 nye medlemmer, sier bransjesjef Egil Sundet.  

Valgkomiteen foreslo gjenvalg for adm. direktør Kari Setsaas, Norvigroup Norsk Dun, som leder, Til styret ble også adm. direktør Geir Ove Vegsund, Formfin Møbler, gjenvalgt mens fung. daglig leder Trond Hamran, Hamran Snekkerverksted AS, ble valgt som nytt styremedlem. I tillegg sitter adm. direktør Jan-Trygve Jensen, Hilding Anders Norway, og adm. direktør Anne Kristine Rugland Thulin, Figgjo, i styret, men var ikke på valg. Det ble valgt tre nye vararepresentanter, Torstein Myklebostad, Rottefella, som 1. vara med møteplikt, Heidi Niss, Fora Form, som 2. vara og Elna Strømme, Søve, som 3 vararepresentant.

Alle valg ble gjort med akklamasjon. Ut av styret etter mange år gikk CEO Ove Rogne, Northern.no, og etter utallige år som 1. vara forlot også adm. direktør Lars I. Røiri, Flokk, styret, samt adm. direktør Nils G. Hult, Madshus, som var 2. vararepresentant.

Til valgkomite 2024-25 ble valgt Sonja Djønne, Heymat, leder, Pål Lunder, Fjordfiesta, og Ove Rogne, Northern.no, som medlemmer.