Årets Bransjetreff i Sykkylven

Publisert

En mann holder en presentasjon

Markedssjef i Fora Form, Pål Eid- Hviding forteller om Fora Reform. Foto: Norsk Industri

En god møteplass for både næringsliv og politikere, hvor samarbeid ble et nøkkelord. Bransjen opplever tøffe tider og dette ble blant flere tema tatt opp på Bransjetreffet.

Vel 100 deltakere var samlet på Sykkylven Kulturhus den 2. november 2023.

Behovet for å utvide permitteringsordningen fra dagens 26 til 52 uker er en viktig sak som Norsk Industri Designindustrien, og Norsk Industris Egil Sundet og Industri Energis Arild Theimann diskuterte utfordringer for møbelindustrien og partssamarbeid. "Velg Norsk Design"- samarbeidet er også en viktig sak for begge parter med ønske styrket samarbeid mellom bedrift, tillitsvalgte og ansatte. Dagens gode relasjoner i partssamarbeidet er godt å ha med seg i utfordrende tider.

Sparebanken Møre åpnet Bransjetreffet med å gi oss økonomiske utsikter og Wonderland Beds og Fora Form presenterte gode og fremtidsrettede bedriftscaser, noe deltakerne satte stor pris på.

Prognosesenterets resultater fra undersøkelsen Norske Merkevarer ble gjennomgått, og svarene herfra har gitt grunnlag for videre arbeide. Strategiutvikling og manøvrering i krevende tider var budskapet som PlussLab og Coverto i samarbeid fremla.

Fagsjef for bærekraft og kvalitet i Designindustrien Ida Oppen ga de fremmøtte en forenklet innføring i "EUs Green Deal" og hvordan dette vil påvirke alle medlemsbedriftene og norske aktører. Hennes deltakelse i internasjonale bransjesamarbeid som kan gi politisk påvirkning er viktig for næringen i Norge.

Bransjetreffet ble arrangert av Norsk Industri Designindustrien i samarbeid med Møbelmuseet VITI, Sykkylven Næringsutvikling, PlussLab og DogA. En stor takk rettes mot Møbelmuseets Venner som igjen sto for servering gjennom hele dagen og passet på at alle deltakerne var godt ivaretatt. Dette verdsettes høyt og det er alltid hyggelig å treffe igjen "møbelfolket" som nå gjør en fantastisk dugnadsinnsats for at Bransjetreffet skal bli en suksess.

Avslutningsvis ble det servert middag på Galleri Cylindra, hvor vi i forkant fikk en omvisning på galleriet som huser mange av Petter Opsviks objekter. Stor takk til Kjellbjørn Tuseth for kunnskapsdeling og som god historieforteller. Det ble også noen gode diskusjoner om bransjen, og Bransjesjef Egil Sundet avsluttet kvelden med et betryggende "Det vil gå bra".

Bransjetreffet ble en møteplass som viser at samarbeid er et nøkkelord, sammen står vi sterkere. Tusen takk til alle som deltok, vi sees igjen til neste år.

  • Egil Sundet
  • Bransjesjef - Designindustrien og Teko bransjeforening
  • Pressebilder
Profil bilde
  • Ragnhild Grytten
  • Markedssjef Designindustrien
  • Pressebilder