NOU-utvalg med for dårlig representasjon fra havbruk

Havbruks-utvalg: For svak representasjon fra næringen, mener Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.

I statsråd 7. september 2018, ble det oppnevnt et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruksnæringen. Utvalget skal ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe. Stein Lier-Hansen, mener at Regjeringen har satt sammen et utvalg med svak representasjon fra næringen. Han minner i denne forbindelse om at stortingsflertallet, som før sommerferien vedtok at utvalget skulle nedsettes, var tydelig på at man ønsket et "partssammensatt" utvalg.

– Jeg har ingen problemer med de personene som er satt til å gjennomføre utvalgsarbeidet. Det er den valgte modellen som er provoserende og etter min mening ikke i tråd med stortingsflertallets bestilling. På denne bakgrunn vil jeg be Stortinget vurdere om den løsning som er valgt, faktisk er i tråd med det vedtaket Stortinget gjorde, sier Lier-Hansen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!