Havbruksleverandørenes vintermøte 2016

Publisert

Havbruksleverandørene gjennomfører sitt årlige vintermøte ved Radisson Blu Royal Garden hotel, Trondheim, fra lunsj til lunsj mellom den 24. – 25. november 2016.

Programmet inneholder besøk til MARINTEK, første tilbakemeldinger og diskusjon rundt den pågående SINTEF analysen om teknologi og service leverandører i havbruksnæringen samt tilbakemelding på innspill fra bedriftene rundt arbeidet med Norsk Industri & Havbruksleverandørenes "Veikart for havbruksnæringen".

Norsk Industris styre har oppfordret alle bransjer i organisasjonen til å utforme veikart for økt industrialisering. Flere bransjeforeninger i Norsk Industri har startet dette arbeid og planlegger å presentere sine respektive veikart utover høsten og vinteren.

"Veikart for havbruksnæringen" skal beskrive utviklingsmuligheter og ambisjoner for oppdrettere og havbruksleverandører, samtidig som de skal være tydelige på hvilke rammebetingelser og virkemidler som må være til stede fra myndighetenes side for få til utviklingen som beskrives. Veikartet skal brukes til å utforme Norsk Industris politikk og aktivitet rundt havbruksnæringen samt gi innspill til regjeringen, til de politiske partier og deres partiprogram for neste stortingsperiode.

Havbruksleverandørene vil fortsette dialogen med teknologi og service næringene under TEKMAR, Norges ledende innovasjonsrettede laksekonferanse, i Trondheim den 6. og 7. desember.