Havbruksleverandørene leverer innovativ teknologi

Illustrasjon: Ocean Farming

Illustrasjon: Ocean Farming.

Mørenot bruker fiber til å skape verdens sterkeste og mest avanserte not- og tauteknologi til prosjektet. Dette skal tas i bruk i SalMars nye Ocean Farming-prosjekt, som krever utstyr som tåler de tøffe forholdene i havet utenfor norskekysten.

- Ocean Farming er en helt ny måte å tenke oppdrett på. Vanlige merder ligger beskyttet inntil land eller i en fjord. En laksemerd på havet krever en helt annen teknologi. Vi bruker den mest robuste tau- og not-teknologien som finnes i dag i prosjektet, sier Bente Lund Jacobsen, administrerende direktør i Mørenot Aquaculture.

28. februar fikk Ocean Farming de åtte første utviklingstillatelsene av Fiskeridirektoratet. Dermed kan de gå i gang med å bygge havmerden. Mørenot ble håndplukket til å være med på prosjektet.

- Dette prosjektet har brukt den mest innovative teknologien fra både offshore og oppdrett. Løsningene gir muligheter vi tidligere bare kunne drømme om. Dette er et stort steg for næringen og vi er veldig stolte av å være en viktig del av utviklingen, sier Lund Jacobsen.

Utviklingstillatelser gir teknologisk utviklingspotensial

Foruten Mørenot Aquaculture bidrar Kongsberg Maritime med marine- og fisketekniske systemer til Ocean Farming prosjektet.

- Tildeling av utviklingstillatelser til Salmars Ocean Farming prosjekt viser hvordan olje- og den maritime næring vil kunne bidra til å øke innovasjonstakten av framtidsrettet oppdrettsteknologi. Suksessfull implementering forutsetter dog at teknologien er relevant og dekker næringens behov. Videre er det viktig at teknologien er tilpasset kompetansen som havbruksnæringen til enhver tid besitter, og ikke minst, at teknologien ikke blir så dyr at dette vil øke oppdrettsnæringens drifts- og investeringskostnader til ukjente nivåer, uttaler Stål Heggelund, fagsjef for Havbruksleverandørene i Norsk Industri.