Etablerer samarbeid for teknologileverandører

Publisert

Foto: Aqua Culture Engineering.

Norsk Industri og næringsklyngen akvARENA samarbeider for å utvikle havbruksleverandørene og teknologiklyngen i Trøndelag.

- akvARENA er en dynamisk og unik næringsklynge i midt-Norge med fokus på teknologiutvikling for oppdrettsnæringen. Klyngens bredde av medlemsbedrifter, et kompetent styre og administrasjon samt en visjon som sikter mot utvikling av "verdensledende teknologi for bærekraftig oppdrett av fisk", gjør akvARENA til en naturlig samarbeidspartner for Norsk Industri, uttaler fagsjef for havbruksleverandørene i Norsk Industri, Stål Heggelund.

Første prosjekt i dette samarbeid finner sted i Trondheim 13.-14. april med felles studietur og en teknologisamling rundt temaet "På vei inn i en ny tid i lakseoppdrett – utfordringer & muligheter". Fiskeridirektoratet og flere ledende teknologiske miljøer stiller opp for å presentere og diskutere viktige sider rundt framtidens havbruksteknologi og de nylig lanserte utviklingskonsesjoner.

Samlingen har også et internasjonalt bidrag ved at den meksikanske Ambassadør Luis Javier Campuzano Piña kommer for å presentere status og mulighetene som åpner seg for teknologileveranser til Mexicos oppdrettsindustri.

- Vi er svært glade for samarbeidet med Norsk Industri. Målet med samarbeidet mellom akvARENA og Norsk Industri er å styrke innovasjonsarbeidet for nye teknologiske løsninger og metoder som kan bidra til å skape økt vekst for havbruksnæringen. Norsk Industri med sin sektorbredde og sterke teknologileverandører innen havbruk, offshore og den maritime bransje gjør organisasjonen til en viktig samarbeidspartner i dag og for vår videre satsning – etableringen av et Norwegian Centres of Expertice (NCE) for havbruksteknologi, sier daglig leder av akvARENA, Kristian Henriksen.
--------------------------------------
Medlemsbedriftene i Norsk Industri som opererer innen "Havrommet" er blant Norges mest innovative og teknologisk ledende og fordeler seg langs hele norskekysten. Havbruksleverandørene er bransjeforeningen i Norsk Industri som jobber for å bedre konkurransevilkårene og rammebetingelsene for teknologi og service bedriftene i havbruksnæringen.

akvARENA er en unik næringsklynge som ble etablert i 2008. Klyngen representerer i dag over 60 medlemsbedrifter og – organisasjoner, alle med mål om teknologiutvikling for bærekraftig oppdrett. Klyngen er lokalisert i Midt-Norge, men arbeider både nasjonalt og internasjonalt, og har medlemmer fra hele landet.

Kontaktpersoner

Stål Heggelund, Norsk Industri, mobil 417 73 767

Kristian Henriksen, akvARENA, mobil 977 82 087

> akvARENA på nett