Norsk Industri

Innhold

Styret Grafisk bransjeforening

Leder

Ole Strand, Fagtrykk Trondheim AS

Nestleder

Tom B. Norland, Ålgård Offset AS

Styremedlemmer

Sturla Fossum, Lundblad Media AS
Henrik Hartberg, 07  Media AS
Morten Gunnarshaug, Gunnarshaug Trykkeri AS
Kjetil Sjøeng, Merkur Grafisk AS

Vararepresentanter

Helge Gabriel Lundeby, Lundeby & Co, Bokbinderi AS
Inger Marie Spange, 07 Moss AS
Kjetil Hovland, Digital Etikett AS