Norsk Industri

Innhold

Styret Grafisk bransjeforening

Leder
Ole Strand, Fagtrykk Trondheim AS
 
Nestleder
Jøran Aulin-Jansson, Jansson&Bjelke AS
 
Styremedlemmer
Kjetil Sjøeng, Merkur Grafisk AS
Sturla Fossum, Lundblad Media AS
Morten Gunnarshaug, Gunnarshaug Trykkeri AS
Henrik Hartberg, 07 Media AS
Lene Syvertsen Olsson, Fjuz Kommunikasjon AS
 
Varamedlemmer 
Inger Marie Spange, 07 Moss AS
Kjetil Hovland, Digital Etikett AS