Norsk Industri

Innhold

Styret Grafisk bransjeforening

Leder

Ole Strand, Fagtrykk Trondheim AS

Nestleder

Tom B. Norland, Ålgård Offset AS

Styremedlemmer

Pål Lintho, Krona Trykk AS
Sturla Fossum, Lundblad Media AS

Henrik Hartberg, 07  Media AS

Kjetil Sjøeng, Merkur Grafisk AS

Vararepresentanter:

Morten Gunnarshaug, Gunnarshaug Trykkeri AS, 

Helge Gabriel Lundeby, Lundeby & Co, Bokbinderi AS, 

Inger Marie Spange, 07 Moss AS. 

Kjetil Hovland, Digital Etikett AS