Styret Grafisk bransjeforening

Leder:
Kjetil Sjøeng, Merkur AS

Nestleder:
Morten Gunnarshaug, Aksell AS

Styremedlemmer:
Inger Marie Spange, Storybold Reklamebyrå AS   
Ørjan Risanger, HBO Novaprint AS
Joe Magnus Ottesen, Rolf Ottesen AS
Eirik Bergh, MMC Label Norway AS
Aage Skar, Skipnes kommunikasjon AS

Varamedlem:
Jørn Våraker, HG Media AS
Alexander Strand, Fagtrykk AS