Styret Grafisk bransjeforening

Leder:
Kjetil Sjøeng, Merkur Grafisk

Nestleder:
Morten Gunnarshaug, Bodoni

Styremedlemmer:
Lene Syvertsen Olsson, Fjuz Kommunikasjon
Inger Marie Spange, Storybold Reklamebyrå
Ørjan Risanger, HBO Novaprint
Joe Magnus Ottesen, Rolf Ottesen
Eirik Bergh, MCC Norway

Varamedlemmer:
Aage Skar, Skipnes kommunikasjon
Alexander Stand, Fagtrykk

Styret i Grafisk

Styret i Grafisk bransjeforening som ble valgt på landsmøtet i september 2022. F.v.: Morten Gunnarshaug, Lene Syvertsen Olsson, Kjetil Sjøeng, Ørjan Risanger, Inger Marie Spange, Eirik Bergh og Joe Magnus Ottesen. Foto: Pål Stensaas / Norsk Industri