Styret Grafisk bransjeforening

Leder:
Kjetil Sjøeng, Merkur Grafisk

Nestleder:
Morten Gunnarshaug, Aksell

Styremedlemmer:
Inger Marie Spange, Storybold Reklamebyrå
Ørjan Risanger, HBO Novaprint
Joe Magnus Ottesen, Rolf Ottesen trykkeri
Eirik Bergh, MCC Label Norway
Aage Skar, Skipnes kommunikasjon

Varamedlemmer:
Jørn Våraker, HG Media
Alexander Stand, Fagtrykk