Nettverk

Alle medlemsundersøkelser og evalueringer etter kurs og konferanser i regi av Grafisk bransjeforening viser at etablering av nyttige nettverk, det sosiale og de gode samtalene med kolleger er en av de viktigste grunnene til deltagelse.

 

Grafisk bransjeforening er Norges viktigste nettverk for grafiske bedrifter.

Derfor sørger vi for at mulighetene til nettverksbygging og sosiale aktiviteter er høyt prioritert i planleggingen av kurs og konferanser. I hverdagen er man konkurrenter, men på bransjeforeningens arrangementer står nettverksbygging og kollegialt samvær sentralt

Den aller viktigste møteplassen for våre medlemmer er det årlige landsmøtet. Her har det faglige og det sosiale like stor verdi. Distriktsforeningene skifter på med å være lokalt vertskap for landsmøtene.
Gjennom året har også distriktsforeningene sine sosiale og faglige arrangementer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!