Miljø

Brukte trykksaker er ikke avfall, men en viktig ressurs som kan resirkuleres og gjenbrukes opp til syv ganger.

Alle medlemmer i Grafisk bransjeforening er miljøsertifiserte, gjennom Svanemerket, Blomsten, Fyrtårnet eller andre relevante sertifiseringsordninger.

Papiret som benyttes i produksjonen av trykksaker i Norge, er produsert for det meste i Norden og er vannkraftbasert. Tømmeret som benyttes kommer fra sertifisert, bærekraftig skog. Skogen i Europa har en årlig tilvekst tilsvarende et areal på 1500 fotballarenaer.

Papirindustrien tar ut kun 11 prosent av all skog som årlig avvirkes i Europa.

> Svanemerket