Norsk Industri

Innhold

Distriktsforeninger Grafisk bransjeforening

Grafisk bransjeforening har fem distriktforeninger, flere faglige nettverksgrupper og en rekke andre prosjektrelaterte nettverk.

Distriktforeningene arrangerer medlemsmøter og med faglig og sosialt innhold.
Distriktsforeningene har et eget styre. Styreleder er medlem av representantskapet i Grafisk bransjeforening. 
 
ØST
Helge Gabriel Lundeby, Lundeby & Co Bokbinderi AS, 95840650   
 
NORD
Finn Andersen, Bjørkmanns Trykkeri AS, 97635550
 
MIDT-NORGE
Geir Hagen, Skipnes Kommuniukasjon AS, 92090384 
 
VEST
Jan Helge Mikkelsen, Bergen Grafisk AS, 90691839
 
ROGALAND
Gaute Jakobsen, Skanem AS, 90165032