Distriktsforeninger Grafisk bransjeforening

Grafisk bransjeforening har fem distriktforeninger, flere faglige nettverksgrupper og en rekke andre prosjektrelaterte nettverk.

Distriktforeningene arrangerer medlemsmøter og med faglig og sosialt innhold.
Distriktsforeningene har et eget styre. Styreleder er medlem av representantskapet i Grafisk bransjeforening. 
 
ØST
Helge Gabriel Lundeby, Lundeby & Co Bokbinderi AS
 
NORD
Finn Andersen, Bjørkmanns Trykkeri AS
 
MIDT-NORGE
Geir Hagen, Skipnes Kommuniukasjon AS
 
VEST
Thomas Erichsen, Bodoni AS  
 
ROGALAND
Tom B. Norland, Ålgaard Offset