Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Kristin Ødegård

Konsulent

Organisasjonsavdelingen

Jobber med Grafisk utdanningsfond, administrative oppgaver, kurs og arrangement.