Norsk Industri

Innhold

"Trykt i Norge" klar til bruk

Aktuelt, Grafisk bransjeforening

Publisert

Kvalitetsstempelet "Trykt i Norge" er utviklet eksklusivt for medlemmer av Grafisk bransjeforening i samarbeid med Norsk Grafisk Leverandørforening. Allerede er det stor interesse blant medlemsbedriftene for å ta merket i bruk.

Retningslinjene blir distribuert i løpet av få dager. Merket som signaliserer at produktet er kortreist og produsert av en miljøbevisst, seriøs norsk grafisk bedrift, er klart til bruk.

Grafisk bransjeforening ønsker med merket "Trykt i Norge" å markere verdien av å benytte den betydelige kompetanse som norske grafiske bedrifter har innenfor alle områder som kundene etterspør på papir og på nett.

Grafiske bedrifter konkurrerer mot en import av trykksaker som i dag utgjør en samlet verdi på rundt fire milliarder kroner. Det gjelder alle typer trykksaker, med bøker og tidsskrifter som de mest sentrale produktene.

Vi anbefaler alle våre medlemmer til å benytte "Trykt i Norge"-merket på sine produkter, der det er mulig. Det er grunn til å tro at kundene setter pris på dette fordi det markerer at de benytter norske leverandører og tenker kortreist.

Lisensnummer er viktig

Hver medlemsbedrift i Grafisk bransjeforening er tildelt hvert sitt unike 3-sifrede lisensnummer for bruk på merket. Lisensnummeret skal alltid oppgis sammen med merket. I retningslinjene er det demonstrert hvor lisensnummeret kan plasseres på trykksaken- og det er noen varianter av merket, med engelsk tekst og en liggende utgave.

Trykkoriginaler til merket, med lisensnummer, får du ved henvendelse til Magnus Thorkildsen, mth@norskindustri.no