Trykt i Norge – et populært kvalitetsstempel

Publisert

Bruken av "Trykt i Norge"-merket tar av. Hittil har rundt 40 medlemsbedrifter i Grafisk bransjeforening tatt dette kvalitetsstempelet i bruk der kundene ønsker det. "Trykt i Norge" er utviklet eksklusivt for medlemmer av Grafisk bransjeforening i samarbeid med Norsk Grafisk Leverandørforening.

- Vi registrerer at det er stor interesse for merket. Dette veldig positivt for bransjen. Arbeidet med å ta tilbake jobber fra utlandet er i full gang. Valutasituasjonen med en betydelig sterk Euro og en svak kronekurs gjør jobben enklere. Prisforskjellene er nå minimale i forhold til land vi er i sterkest konkurranse med i vårt eget marked. Det er viktig at vi fremmer merket og bruker det. Vi utvikler nå informasjonsmateriell og en egen webside som skal være klar i løpet av januar, sier styreleder i Grafisk bransjeforening, Ole Strand, Fagtrykk Trondheim.

Retningslinjer for bruk av "Trykt i Norge"- merket er distribuert til alle medlemmer. Merket signaliserer at produktet er kortreist og produsert av en miljøbevisst, seriøs norsk grafisk bedrift.

Grafisk bransjeforening ønsker med merket "Trykt i Norge" å markere verdien av å benytte den betydelige kompetanse som norske grafiske bedrifter har innenfor alle områder som kundene etterspør på papir.

Grafiske bedrifter konkurrerer mot en import av trykksaker som i dag utgjør en samlet verdi på rundt fire milliarder kroner. Det gjelder alle typer trykksaker, med bøker og tidsskrifter som de mest sentrale produktene.

Hver medlemsbedrift i Grafisk bransjeforening er tildelt hvert sitt unike 3-sifrede lisensnummer for bruk på merket. Lisensnummeret skal alltid oppgis sammen med merket. I retningslinjene er det demonstrert hvor lisensnummeret kan plasseres på trykksaken- og det er noen varianter av merket, med engelsk tekst og en liggende utgave.

Trykkoriginaler til merket, med lisensnummer, får du ved henvendelse til bransjesjef Kari Rømcke, kari.romcke@norskindustri.no.