"Trykt i Norge" – et kvalitetsstempel

Publisert

Medlemmene av Grafisk bransjeforening har nå en mulighet til å merke sine produkter med et nytt kvalitetsstempel; "Trykt i Norge". Merket signaliserer at produktet er kortreist og produsert av en miljøbevisst, seriøs norsk grafisk bedrift.

Bransjeforeningen og Norsk Grafisk Leverandørforening utlyste en intern medlemskonkurranse om det beste designet for et slikt merke, og juryen falt for bidraget til mediegrafiker Ingvild Grimstad Engvik fra Fagtrykk Trondheim AS. Merket har elementer fra rosemaling, norsk tradisjon og kortreist håndverk.

-Vi mottok mange gode forslag, men bidraget fra Ingvild skilte seg klart ut i form og fargevalg. Det vil være synlig på trykksaken uten å dominere- men samtidig gi produktet en eksklusivitet. Vi håper at merket vil gjøre både leverandør og kunde stolte, sier bransjesjef Magnus Thorkildsen.

Grafisk bransje i Norge konkurrerer mot en import av trykksaker som i dag utgjør en samlet verdi på rundt fire milliarder kroner. Det gjelder alle typer trykksaker, med bøker og tidsskrifter som de mest sentrale produktene. Grafisk bransjeforening ønsker med merket "Trykt i Norge" å markere verdien av å benytte den betydelige kompetanse som norske grafiske bedrifter har innenfor alle områder som kundene etterspør på papir og på nett.

Ingvild Grimstad Engvik mottok en pris på 15 000 kroner for sitt vinnerbidrag, og var invitert til landsmøtet i Stavanger.

"Trykt i Norge"- merket vil bli distribuert til medlemmene av Grafisk bransjeforening i løpet av kort tid.