Stabil grafisk omsetning

Publisert

I 2016 omsatte grafisk bransje i Norge for 9,86 milliarder kroner. Det er en liten nedgang fra året før. Omsetningen har holdt seg stabil de siste tre årene, sa bransjesjef Magnus Thorkildsen på årsmøtet i Grafisk bransjeforening Midt-Norge.

Importen fra utlandet fortsetter å øke og passerte fire milliarder kroner i 2016. En stor del av økningen de siste to årene kommer fra kategorien tidsskrift.

Thorkildsen gjorde opp status for bransjen og sa at flere aktører fortsetter å investere i mer effektivt utstyr, og de som med nytt utstyr har nok arbeid til å kjøre 3 skift, er svært konkurransedyktige. Mindre aktører med et bredt tilbud klarer seg også bra, mens aktører i mellomsjiktet sliter mer. I Skandinavia gjør svenskene det best, mens grafisk i Danmark og Finland sliter.

Bransjesjefen benyttet også anledningen til å reklamere for landsmøtet i Stavanger 7. til 10. september. Bransjesjefens advokat i Norsk Industri, Birgitte Stenberg Kravik tok for seg årts tariffoppgjør og veien videre for vår bransje.

Årsmøtet i Trondheim var godt besøkt. Hele det sittende styret ble gjenvalgt; Leder Geir Hagen, Skipnes Kommunikasjon AS, styremedlemmer; Stig Pedersen, Trykkpartner AS, Ole K. Strand, Fagtrykk, AS, varamedlemmer: Rune Skotheim, EKH Grafisk AS og Tor Egil Dagsvik, Designtrykk AS.