Sprek 70-åring i nord

Publisert

Foto: Paal Stensaas.

Pinadø var det ikke så at bransjeforeningens distriktsforening Nord-Norge fyller 70 år i år? Det bekreftet leder Finn Andersen, - og foreningen venter med storfeiringen til 100 års dagen. Hver årsmøtesamling i Tromsø er jo som en engasjerende jubileumsfeiring.

Selv med et medlemstall på rundt åtte medlemsbedrifter var det over 20 deltagere på møtet sist fredag, Leder Finn Andersen fra Bjørkmanns ønsket forsamlingen velkommen- så var vi i gang.

Leif Ottesen fra STI underholdt oss med bransjeglidning og salgsmotivasjon i over en time, tett fulgt av advokat Birgitte Stenberg Kravik fra Norsk Industri som orienterte om tariffoppgjøret og ikke minst om hva hver enkelt bedrift må gjøre for å tilfredsstille kravene i personvernforordningen GDPR.

Håvard Grjotheim, konsernsjef i Scanbook kåserte om fortid, nåtid og framtid i bransjen. Det var som åpningen av et grafisk wikipedia- og ikke minst noen nyttige råd om hvordan veien bør legges videre.

Bransjesjef Kari Rømcke, Pål SDtensaas og styreleder Ole Strand i Grafisk bransjeforening, serverte statistikk, litt om rekruttering til nytt fag, grafisk produksjonsteknikk, Trykt i Norge-merket og til slutt en invitasjon til landsmøtet i København.

Om kvelden har alle samlet til festmiddag på Clarion Hotel The Edge.

Valgene da?

Finn Andersen ble gjenvalgt som leder, Cato Henriksen og Ronald Hansen gjenvalgt som styremedlemmer. Sturla Fossum og Ivar Kristoffersen var ikke på valg.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!