Spennende strategiarbeid i Grafisk bransjeforening

Publisert

Spennende strategiarbeid i Grafisk bransjeforening

Styremedlemmene som var til stede på landsmøtet i Alta: Kjetil Sjøeng (f.v.), Ørjan Risanger, Inger Marie Spange, Morten Gunnarshaug og Eirik Bergh. Foto: Norsk Industri

Tiden har aldri stått stille i grafisk bransje. Det inntrykket sitter også igjen etter årets landsmøte i Alta. Det er gjennomført en medlemsundersøkelse om fremtiden, og et viktig innslag i fagprogrammet var innspill til strategiplanen som styret arbeider med.

Styreleder Kjetil Sjøeng i Merkur Grafisk ble gjenvalgt og skal føre an i den videre prosessen. Like spennende som den er krevende.

– Vi kan ikke se oss tilbake, men forholde oss til det vi har mest tro på fremover. Endring er et nøkkelord for meg. Verden er i endring, bransjen er i endring, selskapene våre er i endring. Kan vi sammen bidra til endring, da skaper vi resultater. Når det gjelder å ta en slik utfordring er grafisk bransje kanskje av de råeste. Etter strategidiskusjonen vår her på landsmøtet oppfatter jeg at vi har et mandat til å utforske nye muligheter, se på nye konstellasjoner for samarbeid med andre bransjer. Jeg takker for tilliten og ser frem til å skru på knappene i bransjeforeningen en stund til, sa Kjetil Sjøeng i sin oppsummering.

Det ble stilt tre viktige spørsmål til gruppearbeidet om veivalg og muligheter. «Hvordan mener du styret kan best bidra til rekruttering med de eksisterende ressursene i har?», «Hvordan skal vi best gå frem for å slå oss sammen med andre foreninger?» og «Hva burde vi forvente mer av, eller effekt av,
gjennom samarbeidet med Norsk Industri?» De mange kloke svarene blir drøftet av styret fremover.

Valgkomiteens innstilling ble fulgt:

Kjetil Sjøeng (Merkur Grafisk) og Morten Gunnarshaug (Aksell) ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder. Lene Syvertsen Olsson (Fjuz) ønsket avløsning som styremedlem og ble erstattet av Aage Skar (Skipnes kommunikasjon). Følgende var ikke på valg: Inger Marie Spange (Storyvold Reklamebyrå), Ørjan Risanger (HBO Novaprint), Joe Magnus Ottesen, Rolf Ottesen og Eirik Bergh (MCC Label Norway). Varamedlemmer er Jørn Våraker (HG Media) og Aleksander Strand (Fagtrykk).

Portrett
  • Robert Wright
  • Bransjesjef Grafisk bransjeforening