Smithers Pira om magasinutviklingen

Publisert

Intergraf arrangerer 1. februar sin store magasinkonferanse i Brüssel. Smithers Pira legger frem sin rapport om magasin-markedet. Nicolas Sennegon fra The Economist skal vise hvordan magasinet har klart å beholde sin internasjonale posisjon.

Mange aktuelle temaer blir berørt. Temaer som også har interesse for grafisk bransje i Norge. Hvordan har medieforbruket endret seg, og hva er det forbrukerne ønsker seg? En representant fra grafisk industri ser på utviklingen innenfor magasinsektoren fra sitt ståsted. Selvsagt står digitalisering på agendaen. Hva kan digital trykkteknologi gjøre for magasiner? Trendene innenfor papirindustrien og annonseutviklingen blir også presentert.

Les mer og meld deg på