Sardiner og grafisk hånd i hånd

Publisert

Et praktverk om utviklingen i grafisk bransje i Rogaland har sett dagens lys etter minst to års forarbeid. Det er Grafisk bransjeforening Rogaland som står som utgiver av boken med tittelen "Siste ord er ikke trykket".

-Vi ønsker med denne boken å fortelle historien om den spennende reisen for grafisk industri i Rogaland. Den skulle bli en viktig del av næringslivet i Stavanger og fylket vårt. Hermetikk og grafisk gikk nærmest hånd i hånd, skriver redaksjonen i forordet.

Boken er en samtidshistorie fra Rogaland og bør være interessant også for lesere som ikke har en direkte tilknytning til bransjen, men som er opptatt av næringsutviklingen i fylket.

Du kan bestille boken hos  - prisen er 380 kroner.

Det hele startet som en viktig støttenæring for hermetikkindustrien da sardiner og etiketter satte fart i den grafiske virksomheten. Det ga grobunn for mange store grafiske bedrifter. Etter hvert fikk bransjen flere ben å stå på, oppdragsmengden økte og resulterte i at flere store, kjente bedrifter ble solide arbeidsplasser for mange. Toneangivende i starten var Aktietrykkeriet, Litografen og Dreyer.

Historien er også preget av sterke fagforeninger som førte til lønnskamp og meningsbrytninger. – Da dataalderen gjorde sitt inntog, nesten som lyn fra klar himmel, førte også dette til utfordringer for bransjen. Mange kvalitetstrykkerier måtte legge ned, men noen har klart seg, andre har funnet sine nisjer, skriver redaksjonen videre i forordet.

Boken som er på 250 sider er rikt illustrert. Forfatterne har gjort en stor innsats med å samle inn bilder fra historisk tid og fra i dag. De fleste trykkeriene er registrert og omtalt, selv fagforeningene har fått sitt eget kapitel.

Veteranene i bransjen er intervjuet og bidrar med mange morsomme og interessante opplysninger om hverdag og fest. De tre avsluttende kapitlene tar for seg en analyse av grafisk bransje, om kompetanse og omstilling. Grafisk bransjeforening har fått sin omtale. Det samme gjelder utvikling for grafisk industri i et europeisk perspektiv.

Leder av Grafisk bransjeforening Rogaland, Gaute Jakobsen, skriver at rekruttering av unge mennesker til bransjen er høyt prioritert, -Niende -og tiendeklassinger vet ikke hva grafisk bransje er for noe. Vi satser derfor på å ha stand på yrkesmesser, deltar på arenaer som f.eks. gründercamp, og samarbeider med ungt entreprenørskap, for at ungdommer i skolealder skal bli kjent med yrkesmulighetene.

Vi kan på det varmeste anbefale denne informative og spennende boken. Etter vår mening bør den være å finne i alle skolebibliotekene i Rogaland, og på bordet til alle som driver en eller annen form for næringsvirksomhet i fylket.

Birger Lindanger og Ragnar Åsland er forfattere av boken. I redaksjonen Gaute Jacobsen og Tom B. Norland. Boken er utgitt med støtte fra familien Aske (Aske Trykkeri AS), Arctic Paper, Grafisk bransjeforening, Grafisk Utdanningsfond, Gunnarshaug Trykkeri og Bokbinderiet Johnsen.

Boken er utgitt på forlaget Dreyer Bok og trykt hos Gunnarshaug Trykkeri, innbundet hos Bokbinderiet Johnsen.