Økt innsats for skolebøker på papir

Publisert

Grafisk illustrasjonsbilde

Foto: AdobeStock.

Uten tvil en betydningsfull nyhet for grafisk bransje og for landets skoler. Regjeringen følger opp sitt innspill om en bedre balanse mellom bok og skjerm i skolen, og foreslår i revidert statsbudsjett for andre år på rad, øremerkede tilskudd til trykte lærebøker. 300 millioner kroner er nok til over én million flere bøker til elever over hele landet.

I en melding fra regjeringen sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap):

- Vi skal ha bedre balanse mellom skjerm og bok i norsk skole for at elevene skal lære mer og bedre. Derfor hjelper regjeringen nå kommunene med dette kraftfulle grepet.

- Dette er et viktig forslag fra regjeringen som jeg tror vil bli godt mottatt av alle partiene i Stortinget. Her vil det ligge gode muligheter for våre medlemmer å bli med i konkurransen om mulighetene til å trykke nye lærebøker. Vi må ta utfordringen, og ikke minst følge med på hvordan disse midlene fordeles. Jeg håper det bare er starten på en langsiktig satsning. Kommunene har i dag ikke nok midler til papirbasert undervisning. 300 millioner kroner monner ikke. Regjeringen forteller at disse ekstra midlene vil holde til en og en halv ny lærebok per elev på 1.- til 10. trinn i den offentlige skolen. Men, en god begynnelse. Holdningene til bedre balanse mellom skjerm og bok i undervisningen er noe hele bransjen, nasjonalt og internasjonalt har arbeidet for i mange år, sier bransjesjef Robert Wright i Grafisk bransjeforening i NHO/Norsk Industri.

Det hører med til historien at regjeringen har prioritert øremerkede midler til trykte læremidler i to reviderte budsjetter på rad. Det har aldri blitt gjort før. I revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det satt av 115 millioner kroner til dette formålet.

Grafisk bransje har gjennom Stavanger-deklarasjonen stadfestet gjennom omfattende forskning at det blir mer læring med flere trykte lærebøker. Det er regjeringen enig i:

«Det er viktig for læringen at elever og lærere har god tilgang til trykte lærebøker. De siste årene har internasjonale undersøkelser vist urovekkende læringsresultater i norsk skole. Det er særlig lesing av lengre tekster som fremmer leseferdigheter, og det er vanskeligere på skjerm enn med bok, viser forskning».

- Vi er svært bekymret over at barn og unges leseferdigheter, lesevaner og holdninger til lesing har utviklet seg i negativ retning. Dette skal vi snu, og god tilgang til trykte lærebøker er ett av flere grep regjeringen gjør, uttaler utdanningsministeren.

Portrett
  • Robert Wright
  • Bransjesjef Grafisk bransjeforening