Nytt kapittel for Håvard

Publisert

Sist uke ble det kjent at en av de mest sentrale personene i norsk grafisk bransje, Håvard Grjotheim, blir ny konsernsjef i svenske Scanbook. Han tar også rollen som administrerende direktør for selskapets virksomhet i Falun.

- Gjør du svenske av deg nå Håvard?

- Nei, jeg gjør nok ikke det. Jeg har min tilværelse i Oslo. Det er derfor vi har gått inn på en deltidsordning her hvor jeg blir en formell leder med ansvar for strategi, markedsplaner og koordinering mot to ulike selvgående virksomheter. Litt tid vil jeg også måtte bruke mot aksjemarkedet siden vi er børsnoterte.

Odd Rune Austgulen, en av hovedeierne i Scandbook, tar samtidig over som styreformann etter Grjotheim. Grafisk industri i Sverige er ikke ukjent for Håvard. Han har tidligere vært konsernsjef i Elanders før tiden som konsernsjef for 07 Media.

- Bakgrunnen for at jeg går inn i en litt mer aktiv rolle enn å være styreleder i ScandBook har sin forklaring i at Paulius Juska, som er formell leder fram til årsskiftet, har fått store utfordringer med en sterk tilvekst og utvikling i Litauen. Han må bruke all sin tid på dette selskapet derfor ble det noen arbeidsoppgaver knyttet til vår virksomhet i Sverige og i forhold til helheten som styret besluttet at jeg burde ta over, forteller Håvard.

- Hva er styrken til Scanbook?

- Styrken til ScandBook er åpenbart at man i dag fremstår som den klart ledende virksomheten i Norden og Baltikum innenfor monochrome bokproduksjon. En posisjon vi ønsker å ta vare på og utvikle videre.

- Med din kunnskap om norsk grafisk bransje, ser du muligheter for å utvikle samarbeidsmodeller med norske virksomheter?

- ScandBook er følgelig åpen for samarbeide i hele Norden både mot andre grafiske leverandører, software utviklere og andre aktører innenfor vårt verdinettverk.

- I Norge har bokproduksjonen vært utsatt for sterkt press fra leverandører i lavkostland. Hvordan vurderer du markedssituasjonen for Scanbook fremover?

- Markedet for monochrome bokproduksjon er totalt sett kanskje den mest stabile delen av bokområdet. Utviklingen internasjonalt innenfor è-bok området, hvor vi ser en fallende interesse, bekrefter den sterke posisjon som våre typer bøker har.

- Vi mister deg ikke helt i vårt grafiske miljø?

- Jeg vil på min fritid bruke tid mot bransjeorganisasjonen både i Skandinavia og Europa for øvrig, i den grad ulike andre forpliktelser tillater det. Det er et område jeg har brukt mye av min fritid på i mange år. Det er en del av mitt nettverk som også er relevant i forhold til den rollen jeg nå får i ScandBook, sier Håvard Grjotheim