Nye ideer, kloke hoder på NTNU Gjøvik

Publisert

Over 60 studenter, lærere og representanter fra grafisk bransje deltok på seminaret Grafisk mot 2019 på NTNU Gjøvik, 11. og 12. januar. Bransjen fikk innblikk i hva studentene arbeider med, og studentene ble bedre kjent med grafisk industri og fremtidsmulighetene. Grafisk Utdanningsfond var arrangør med god hjelp fra IGM.

NTNU Gjøvik og studentene er opptatt av å ha god kontakt med næringslivet- og for studenter som tar en bachelor i grafisk design, er det viktig å ha muligheten til å gjennomføre en fem ukes praksisperiode ute i en bedrift. I løpet av de fem ukene er det meningen at den enkelte student skal velge tema for sin bachelor-oppgave.

- Vi vil veldig gjerne bli involvert, delta på kundemøter og få konkrete oppgaver på lik linje med andre ansatte. Kaffekoking er vi utlært i, sa ledelsen av linjeforeningen Darling Linda Wang Opåsen og Katarina Hammerås i sin presentasjon "Arbeidslivet – slik studentene ser det.

8. februar arrangerer linjeforeningen karrieredag hvor bedrifter på jakt etter kloke hoder kan vise seg frem.

Darling er linjeforeningen for Institutt for design på NTNU avdeling Gjøvik, og består av flere ivrige studenter fra de ulike designlinjene på Gjøvik. Navnet «Darling» kommer fra uttrykket «Kill your Darling» som viser til at du ikke alltid bør gå for første og beste idé eller løsning, men jobbe aktivt for å få et bedre resultat.

Vi ønsker at man skal være stolt av å ha studert ved Institutt for Design på NTNU, og er opptatt av å skape kontakt mellom næringslivet og medstudentene våre. I tillegg videreformidler vi eksterne jobber som studentene kan ha interesse av. Darling ønsker å være et springbrett for studenter som er ivrige etter å komme seg ut i arbeidslivet og et bindeledd for bedrifter som ser etter ferske talenter.

Jens Barland fra NTNU Gjøvik gjennomgikk studieprogrammet og fortalte om hvordan studentene  løser oppgaver for eksterne oppdragsgivere, og hvilke muligheter som finnes for grafisk bransje. Ole E. Wattne, studieprogramansvarlig for Bachelor i grafisk design, tok for seg spesielt designlinjens opplegg, og understreket at de tok med seg typografi-tradisjonen inn i fremtiden. Noen av prosjektene til studentene ble presentert for en imponert sal.

Danske Laser Tryk var også invitert til seminaret. Selskapet startet som festarrangør med behov for markedsmateriell- og endte opp som en av Danmarks største grafiske bedrifter basert på egenproduksjon og ideen om optimal produksjon hvor produksjonskapasiteten utnyttes i et partnerskap. Tankene bak denne nye driftsformen ble presentert av selskapets norske representant Hanne Koch Mittet som har stillingen som scandinavian partner manager.

Om kvelden var det felles middag og mingling. Det blir nytt seminar neste år, andre uken av januar.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!