Norges første lærekontrakt i grafisk produksjonsteknikk

Publisert

Veronica i midten omkranset av det sitt bunnsolide støtteapparat hos Merkur Grafisk: Fra venstre daglig leder Kjetil Sjøeng, produksjonssjef Lars Petter Riisa, assisterende avdelingsleder på ferdiggjøring Duy Thuc Thai og Rolf Wesenberg fra Opplæringssenteret. Alle med svennebrev i trykkerfaget!

Grafisk produksjonsteknikk-faget ble mulig å søke seg til fra 1. august i år og erstatter fagene Trykker, Bokbinder og Grafisk emballasje. Den første lærekontrakten ble underskrevet med Veronica Elseberg torsdag 14. september hos Merkur Grafisk AS.

Veronica er 24 år og er det vi gjerne kaller en voksenlærling. Hennes utdanningsbakgrunn fra Barne- og ungdomsarbeiderfaget skulle ikke akkurat tilsi at hun skulle velge Grafisk produksjonsteknikkfaget. Men etter å ha stiftet familie med to barn og tilhørende hjemmearbeid noen år, fant hun ut at hun ville prøve noe annet.

Via en slektning fikk hun prøve seg i praksis hos Merkur Grafisk AS, og etter et halvt år liker hun faget så godt at hun nå ønsker å fortsette for å få fagbrev og jobb videre i grafisk bransje. Bedriften er fornøyd med innsats og engasjement for faget og ønsker derfor å gi henne denne muligheten.

Hun er nå i full gang med opplæring på falsemaskin, og etter behov på andre maskiner på ferdiggjøringa, og skal jobbe med dette det første halvåret. Hun skal henge på Duy og alle som kjenner han vet at hun vil få kjørt seg der.

Lars Petter forteller at planen videre er at hun på nyåret skal gå til «start» og få grunnopplæring i digital førtrykk med bl.a. utskyting, fargestyring og kontroll av produksjonsfiler. Deretter vil opplæring i digitaltrykk og offset inngå i perioder av læretiden. Generalplanen er at hun skal få spisskompetanse og perfeksjonere seg i ferdiggjøring. Men faget gir mange muligheter og kursen kan derfor endres underveis både ut fra bedriftens behov og Veronicas ønsker. Dette gjør faget ekstra spennende.

Merkur Grafisk AS er gjennomsyret av solid fagkompetanse og høy kvalitet i alle ledd. Bedriften har alltid vært levende engasjert i fagopplæring og den relativt ferske daglige leder Kjetil Sjøeng understreker at han ønsker å fortsette med dette. Han ser på det nye faget som en gylden mulighet til å styrke rekrutteringen og heve statusen til grafisk fagutdanning etter noen magre år.

Rolf Wesenberg fra Opplæringssenteret forteller at han aldri har fått nei når han har bedt om å få bruke bedriften, både som utstillingsvindu overfor elever som i første omgang ønsker å se hva grafisk produksjon dreier seg om, og for elever som ønsker faglig fordypning i en utplasseringsperiode.

Mediegrafikere på kurs hos Opplæringssenteret i 3. etasje. får gleden av å se grafisk produksjon i praksis hos Merkur Grafisk.