Maskinskatten: Kommunalministeren hos Merkur

Publisert

Statsråd Jan Tore Sanner (H) og regiondirektør Nina Solli fra NHO Oslo Akershus besøkte Merkur Grafisk AS i forbindelse med regjeringens forslag om å avvikle maskinskatten. Om det blir flertall for å fjerne denne urimelige del av eiendomsskatten, avhenger nå av at Kristelig Folkeparti sikrer flertall i Stortinget.

-Vi regner med en avklaring innen utgangen av november. Dette er en skatt som rammer helt urimelig. Vi må finne frem til en modell som balanserer arbeidsplasser og kommuneøkonomi. Jeg håper at KrF ser betydningen av å tilrettelegge for nye arbeidsplasser, sa Jan Tore Sanner.

Kommunalministeren ble mottatt av daglig leder Kjetil Sjøeng og daglig leder i Merkur Eiendom, Dag Jacobsen. Sanner tok seg god tid til å snakke med ansatte ved bedriften under omvisningen. Etterpå orienterte Merkur -ledelsen om utviklingen i Merkur, og om konsekvensene av maskinskatten. Neste år må Merkur Eiendom betale 210 000 i samlet eiendomsskatt hvorav maskinskatten utgjør halve beløpet.

-Det tok et år å få svar på hva vi skulle betale i maskinskatt. Vi betaler også skatt på maskiner vi ikke lenger har. De er solgt. Det er intet sted å melde fra om slike endringer som har konsekvens for størrelsen på beløpet, sa Dag Jacobsen.

Dersom regjeringens forslag om å fjerne maskinkatten blir vedtatt av Stortinget får kommunene fem år på seg til å trappe ned skatten.

Regiondirektør Nina Solli fra NHO Oslo Akershus understreket at det viktigste for Norge nå er å tilrettelegge for at det skapes flere arbeidsplasser og verdiskapning i privat sektor. Maskinskatten er et hinder for dette. -Saken om å fjerne maskinskatten må ikke utsette. Dette er grundig utredet, vært på høring hvor mange innspill er tatt hensyn til. Saken er grundig gjennomarbeidet i departementet. Skatten må avvikles nå, sa Nina Solli. Hun har uttalt at maskinskatten en urimelig beskatning av private bedrifter. - I bunn og grunn handler dette om hvilket syn vi har på bedrifter og arbeidsplasser i privat sektor. Private bedrifter og arbeidsplassene de skaper er et gode for kommunene og bør ikke behandles som en melkeku for å saldere kommunebudsjettet.

Merkur Grafisk er medlem av Grafisk bransjeforening i Norsk Industri. Her er det arbeidet over lang tid med å få fjernet denne urimelige, særnorske beskatningen. Gleden var stor da regjeringen la frem sitt forslag. Ansvaret for et flertall for forslaget i Stortinget ligger på i KrF.

Les kommentar fra Norsk Industri om  maskinskatten