Klar for nytt kapitel

Publisert

Håvard Grjotheim er klar for en ny epoke i livet etter at han for kort tid siden gikk av som konsernsjef i 07 Media. Han skal fortsatt stå til disposisjon for sitt gamle selskap. Selv etter en lang yrkeskarrière og mange sentrale roller i grafisk industri, ser han ikke for seg noen tydelig pensjonisttilværelse. Mye tyder nå på at han også er på vei inn som ny styreleder i ScandBook Holding AB.

Håvard Grjotheim er klar for en ny epoke i livet

Håvard Grjotheim er klar for en ny epoke i livet.

Det er vi i grafisk bransje glade for. Håvard er på mange vis vår kunnskapsbank og vår internasjonale spydspiss. 07 Media er under Håvards ledelse blitt en av motorene i vår bransje. Hva er han mest stolt av?  

Flermedialt

- Vi har ikke lykkes med alt i 07 heller selv om vi har lykkes med mye. Men det jeg er spesielt godt fornøyd med er hvordan vi har bygget opp et tverrfaglig, flermedialt selskap samtidig som vi har bygget videre på og tatt vare på de tradisjonelle fagområdene. Selskapet er en absolutt totalleverandør med en bredde som ingen andre kan vise til. Vi føler at vi gjør kundene trygge. Det er viktig for hele bransjen at 07 Media gjør det bra, sier Håvard Grjotheim.

Vi møter Håvard i Næringslivets Hus. Han er som vanlig blid og entusiastisk- og har mange avtaler på blokka. Han er en ettertraktet foredragsholder nasjonalt og internasjonalt og han har flere styreverv, blant annet i Print Power i Bryssel og ScandBook AB - en av de største bokprodusentene i Norden.

Må lære av hverandre

- Hvordan skal grafisk bransje styrke konkurranseevnen her hjemme?

- De beste må lære av hverandre, utvikle nye tjenester og være en del av medieveksten. Jeg tenker også at bransjen må tenke nytt innen markedsføring. Vi har ingen sterk tradisjon for å drive med markedsføring. Det er av stor betydning at de beste i bransjen synliggjør nytenkning og nisjer. Dessuten har bedriftene noen valg å gjøre. De må enten gjøre noe nytt, tenke bredde eller bli sterkt nisjefokusert. Det er fortsatt mange trykkverk der ute som er nedbetalt- men uten planer om nye investeringer. Det betyr et lavt prisnivå, og da går til slutt dårlig. Men uansett valg av strategi må markedsføring og kundeintegrasjon være en vesentlig del av strategien. Alle snakker i dag om teknologisk integrasjon – det er viktig, men glem aldri kundeintegrasjon – det er den som avgjør også i morgen!

07Media gjør sitt for å synliggjøre hva grafisk industri kan levere, og at bransjen har sin plass innen moderne kommunikasjon. Grjotheim har hatt stor suksess med sine seminarer og frokostmøter. Alltid fullsatte lokaler og aktuelle temaer. Publikum er kunder og representanter for kommunikasjon og markedsføring.  Arrangementene gir oss en følelse av at vi følger med og er opptatt av hva som skjer med de ulike kanalene, hvordan kundene og samfunnet generelt endrer seg.

- På mange ser det ut som om at sosiale medier er det eneste som gjelder i fremtiden? Har grafisk bransje noe å gjøre der?

- Først vil jeg si at det ikke mye som er mer effektivt enn selve papirkanalen, gjerne i kombinasjon med sosiale medier. Vi ser at store aktører for eksempel innenfor handelsnæringen ikke kan klare seg uten at de kommuniserer med sine kunder på papir gjennom postkasser og annonser.

Vi kan bruke sosiale medier

Vår bransje kan bruke sosiale medier som en del av markedsføringskonseptet, sørge for søkermotoroptimalisering, bruke sosiale medier til å nå ut til kundene, skape oppmerksomhet og selge tjenester og produkter, sier Håvard som er tydelig på at også vår bransje må følge utviklingen i andre kanaler nøye. Vi må følge kundene våre, men samtidig bruke all god dokumentasjon som finnes om det faktum at papirkanalen skaper meget store verdier i hele verden for så å arbeide for å skape den optimale mediemiksen for våre kunder opp mot et marked i sterk teknologisk endring.

Håvard har ledet en lang rekke norske, nordiske og Europeiske prosjekter i vår bransje. Han har  vært tidligere konsernsjef både i AIT Gruppen og i Elanders i Sverige. Mange vil også huske ham som mangeårig president i INTERGRAF i Bryssel hvor han bidro til en vesentlig endring i innstilling og strategi med tanke på fremtiden.

I tillegg har Håvard som en internasjonal spydspiss holdt foredrag på de fleste kontinenter i verden omkring kommunikasjonsindustriens utvikling og trender. Bare sist år både i Lisboa, Tokio og Seoul. Vi kommer nok til å se Håvard på flere scener i året som kommer ser det ut til.

Håvard Grjotheim ble nylig gjenvalgt til representantskapet i NHO, og har hatt en lang rekke sentrale verv i grafisk relaterte virksomheter.