Kari klar for Grafisk bransjeforening

Publisert

Kari Rømcke, ny leder av Grafisk bransjeforening i Norsk Industri.

Fra årsskiftet heter den nye lederen av Grafisk bransjeforening Kari Rømcke. Hun har mer enn 20 år bak seg i Norsk Industri, med erfaring fra flere bransjer. – Jeg synes det er inspirerende å arbeide for en bransje med engasjerte medlemmer og et engasjert styre, sier Kari.

Hun har arbeidet mye med kompetanseutvikling og nettverksbygging mellom medlemmer av bransjeforeninger. –Jeg har forstått at dette er områder som har høy prioritet fremover i Grafisk bransjeforening. Det er oppgaver jeg trives godt med. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med bedriftene og menneskene i bransjen, til å få nye oppgaver og til sette meg inn i sakene som er viktige for medlemsbedriftene, sier Kari.

Lederoppgaven er en halv stilling. Kari er trygg på å finne gode løsninger. – Det er mange ressurser å trekke på både i bransjen og i Norsk Industri, så jeg har tro på at vi kan få til gode løsninger og et aktivitetsnivå som medlemmene blir fornøyde med, sier hun.pg legger til; Grafiske bedrifter er en del av Design, merkevare og ferdigvareindustrien, som kollega Egil Sundet i Designindustrien og jeg har utarbeide strategi og veikart for de siste årene. Formålet med dette har vært å øke forståelsen for hvor viktig disse bedriftene er for Norge og dermed også gjøre det lettere å få bedre rammebetingelser og programmer i f.eks. Innovasjon Norge og Forskningsrådet som er tilpasset denne type bedrifter. Veikartet skal lanseres og legges frem for Næringskomiteen 18. januar og det kommer også til å bli sendt ut til alle medlemmene.

Styreleder Ole Strand ønsker Kari Rømcke velkommen til Grafisk bransjeforening og ser frem til et godt og fruktbart samarbeid. Samtidig takker han Magnus Thorkildsen for fem flotte år som bransjesjef for oss. - Magnus har gjort en flott og ryddig jobb, i en kanskje litt vanskelig tid for bransjen. Han har også sagt seg villig til å være med oss i overgangen med ny struktur på kontoret, noe som vi vil benytte oss av, sier Ole.

Magnus vil nok også være en god ressurs for grafisk bransje gjennom sin nye jobb i Grafkom.

Pål Stensaas fortsetter som før i en litt redusert stilling. Han vil ha en fast dag i uken på kontoret, og kan i tillegg leies inn som konsulent ved behov. Dette vil bidra til at det fortsatt blir kontinuitet.