Kan vi beskytte oss mot dataangrep?

Publisert

Bilde-banner for landsmøte i grafisk bransje

Foto: Norsk Industri

I år har flere norske bedrifter vært rammet av ulike former for dataangrep. Også departementer, Stortinget og kommuner har fått sine systemer kompromittert. Grafiske bedrifter er heller ikke et unntak fra denne typen kriminelle angrep i år. Men hvem er det som står bak?

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003. Han skal snakke til landsmøtet i Grafisk bransjeforening i Alta (lørdag 1. september) om cybersikkerhet og nabotrusler.

Daglig leder Ole Strand fra Fagtrykk i Trondheim vil fortelle om frustrasjon, håpløshet og trusler i forbindelse med et meget alvorlig dataangrep på bedriften.

Det er gjerne kriminelle organisasjoner som står bak de større angrepene. Og innad i organisasjonen er folk ansatt og jobber med hacking som om det var en helt vanlig jobb. Men er det mulig å beskytte seg mot slike angrep?

Roar Thon fra NMS skal gi oss en situasjonsbeskrivelse og råd om hvordan vi bør verne våre datafiler. Thon har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. Han arbeider i dag med hvordan mennesker bruker teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i samfunnet, hos virksomheter og for enkeltmennesker. Thon er en prisbelønnet foredragsholder. Med over 1400 foredrag om sikkerhet i NSMs tjeneste, er han sannsynligvis en av landets mest etterspurte foredragsholdere.

Han ble i 2012 tildelt ITAKT prisen for sitt engasjement og evne til å formidle sikkerhet. I 2018 ble han tildelt OSPA prisen som årets «fremragende sikkerhetsrådgiver».

NSM er Norges direktorat for forebyggende nasjonal trygging. NSM varsler virksomheter etter hacking: Norske departementer rammet av dataangrep. Ukjente aktører har utnyttet en sårbarhet i et datasystem som 12 departementer bruker. Det er ikke kjent hva slags informasjon de kan ha sikret seg.

NSM har utarbeidet en sjekkliste over prioriterte tiltak virksomheter bør iverksette i en skjerpet sikkerhetssituasjon.  Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i kraftig endring. Det innebærer nye og sammensatte trusler som krever nye sikkerhetstiltak og kunnskapsutvikling. NSM leverer sikkerhetsfaglig råd for et motstandsdyktig Norge til regjeringen.

– Vi lever i en ny tid. Vår nye hverdag er ikke lenger «dyp fred». Nye trusler nå og i årene fremover krever at vi tar grep. Faren er at trusselaktørenes bruk av teknologi kan utvikle seg raskere enn de åpne demokratienes evne til å beskytte seg. Vi trenger en trusselbasert «føre var»-tilnærming for å hindre at fiendtlige aktører får fotfeste i Norge, sier Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). (hjemmesiden til NSM)

Har du meldt deg på til vårt landsmøte? Hvis ikke kan du gjøre det her.

Portrett
  • Robert Wright
  • Bransjesjef Grafisk bransjeforening
  • Siri Aarvold
  • Konsulent / administrativ leder for NRV/vaskeri