Innovativt samarbeid på Vestlandet

Publisert

Morten Gunnarshaug.

Tre kjente grafiske bedrifter på Vestlandet innleder et spennende, innovativt produksjonssamarbeid. Gunnarshaug Trykkeri AS, HBO AS og Ålgård Offset AS går sammen om å opprette et felles produksjonsselskap for arktrykk. Selskapet investerer i en ny, moderne trykkmaskin.

Bedriftene fortsetter som selvstendige enheter med egne salgsavdelinger, førtrykksavdelinger med design og andre tjenester.  Det er arktrykk og ferdiggjøring som etableres i et felles produksjonsselskap. Med dette samarbeidet oppnår bedriftene kostnadsdeling på kapitalkrevende utstyr, leie, bemanning, osv. Samtidig oppnår fellesskapet tilgang til moderne utstyr og stor produksjonskapasitet.

Det nye produksjonsselskapet blir etablert i nybygget til Ålgård Offset på Ålgård. En ny, moderne trykkmaskin fra Komori i Japan er bestilt og er snart på plass. Den har alt av tilgjengelig utstyr for å dekke dagens krav til kvalitet, produktivitet, lønnsomhet og miljø.

Gunnarshaug

Morten Gunnarshaug har jobbet med denne samarbeidsmodellen i lengre tid og ser mange fordeler med dette samarbeidet. Ideen er at dette blir en innovativ og bærekraftig forretningsmodell for den grafiske bransjen i Norge. Produksjonsselskapet er inspirert av den nye delingsøkonomien.

- Dagens tøffe markedssituasjon er ikke forbigående, den viser en strukturell endring i bransjen og konsolideringer er nødvendig. Da er det bedre å eie en andel av noe som har potensiale for å gå med overskudd, enn å eie 100% av noe som går med tap, sier Morten Gunnarshaug.  

-Vi deler investeringen på flere deltakere og oppnår synergier ved innkjøp og logistikk. I tillegg får vi en langt mer fornuftig utnyttelse av produksjonsmidlene. Da Tom Norland i Ålgård Offset og Ørjan Risanger i HBO viste interesse for ideen, lå alt til rette for et godt prosjekt. Hver og en av oss har ikke nok volum i ark til å rettferdiggjøre en slik investering, men når vi legger volumene sammen blir det interessant, forteller Gunnarshaug.

Mange arktrykkerier er i en situasjon der en ser at verdiene forvitrer. Da er det viktig å ta grep mens en fortsatt har styringsfart.

Ålgård

For Ålgård Offset kommer etableringen av det nye firmaet samtidig med innvielse av nybygg og installasjon av ny 16-siders rotasjon. Lokalene på Ålgård vil inneholde i alt tre 16-sidige rotasjoner og en ny 8-fargers arkmaskin.

-Deltakelse i dette produksjonsselskapet, sikrer oss en rask og god leveranse av omslag til produksjonen fra våre 3 rotasjonspresser, sier Tom B. Norland.

Dessuten er jeg fascinert av teknologien og kvaliteten til H-UV maskinene fra Komori, og ser dette som en god kombinasjon til våre rotasjoner som også kommer fra samme leverandør.

HBO

Ørjan Risanger i HBO så raskt fordelene og mulighetene som ligger i et felles produksjonsfirma med nytt utstyr. Han brukte ikke lang tid på å bestemme seg for å ta HBO med som en aktiv deltaker i prosjektet.

Teknologien som er valgt, er relativt ny i Norge, men Komori har allerede levert mer en 800 maskiner med denne teknologien world wide. Teknologien er innovativ og bringer kvalitet og miljøvennlighet til et nytt nivå. Det vil ikke lengre være behov for bruk av pulver, noe som både bedrer innemiljøet og gir finere trykksaker. Papiret er tørt når det kommer ut fra trykkmaskinen og kan gå rett til etterbehandling.

-Med denne investeringen vi HBO befeste sin posisjon som kvalitetstrykkeriet i Norge og fortsatt konkurrere om prestisjeoppdragene, sier Ørjan Risanger.

Ved å rendyrke arkproduksjonen til 3 trykkeri på et felles produksjonssted, kan rådgiverne ha fullt fokus på kundene og samtidig være trygge på at trykksaken leveres til rett tid og kvalitet.

Trykkmaskinen blir levert av Coloro og blir installert før sommeren 2017.