Fremtid for ungdom i grafisk bransje

Publisert

Magnus Thorkildsen (t.v.), Rolf Wesenberg og Knut Strøm talte varmt om det nye grafiske faget.

Flere yrkesfaglærere fra videregående skoler, grafiske bedriftsledere og representanter fra opplæringskontorer ser gode muligheter for det nye faget Vg3 grafisk produksjonsteknikk i årene som kommer. Faget erstatter Vg3 trykkerfaget, bokbinderfaget og grafisk emballasjefaget.

Grafisk bransjeforening, Grafisk Utdanningsfond og Opplæringskontoret for visuell kommunikasjon inviterte til et informasjonsmøte mandag i Næringslivets Hus i Oslo. Allerede har flere bedrifter vist interesse for å motta lærlinger i faget, og noen elever er allerede i gang med dette utdanningsløpet.

Vil rekruttere

Faget skal fremover markedsføres på skolene i samarbeid blant annet aktuelle grafiske bedrifter og Opplæringskontoret. Bransjesjef Magnus Thorkildsen i Grafisk bransjeforening sa at det er viktig med et tett samarbeid med skolene, - Vi ser for oss blant annet bedriftsbesøk, slik at eleven kan se hvor spennende det er med en karriere i vår bransje. Vi vil gjerne ha gode ideer og innspill til tiltak som kan fremme det nye faget grafisk produksjonsteknikker, sa Thorkildsen på informasjonsmøtet.

-Lærlinger som har tegnet lærekontrakt i fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje, fullfører løpet etter disse læreplanene. Siste mulighet til å ta fag- eller svenneprøve i disse tre fagene er høsten 2019. Men lærlinger som starter opplæring etter 1. august 2017, tegner lærekontrakt i grafisk produksjonsteknikk. Første mulighet til å ta fagprøve i grafisk produksjonsteknikk er da våren 2019, sa Rolf Wesenberg fra Opplæringskontoret for visuell kommunikasjon.

Praksiskandidatordningen med mulighet til å ta fagbrev med 5 års relevant praksis blir videreført. De første oppgavene for tverrfaglig teorieksamen blir laget i høst. Utdanningsdirektoratet har til vurdering om praksiskandidater kan ta fagprøven fra våren 2018.

Dekker hele verdikjeden

Utdannelsen til grafisk produksjonsteknikker skal dekke hele verdikjeden fra pdf til ferdig distribuert produkt. Oppfatningen er at det nye faget er attraktivt for bedriftene ved at det dekker et rekrutterings- og kompetansebehov, samtidig som det er en attraktivt, moderne og fremtidsrettet utdannelse for elevene.

Faget bør dekke områdene siviltrykk, avistrykk, grafisk emballasje, digitaltrykk, maskinell innbinding, ferdiggjøring, pakkeri og distribusjon. Dessuten bør det være mulig å rekruttere fra flere videregående studieprogram (kryssløp), eksempelvis IKT-servicefag og Design og håndverk i tillegg til TIP.

Niels Killi fra Fellesforbundet og Grafisk Utdanningsfond filosoferte over de store endringene bransjen og fagene har gjennomgått i de siste 20-30 årene.

Knut Strøm fra 07 Media som har vært med på å utforme det nye faget, sa at i hans bedrift er man opptatt av at alle som produserer har fagkompetanse. -Det har vi bruk for hver dag for at produktene skal holde høy kvalitet, sa Knut Strøm. 07 Media har i en årrekke tatt i lærlinger og har gode erfaringer.

Tilpasse fagprøven

-Alle bedrifter som har utstyr for både trykk og innbinding/ferdiggjøring vil dekke læreplanen, sa Rolf Wesenberg.

Bedrifter som bare har trykk, eller bare innbinding/ferdiggjøring, må inngå samarbeid med andre for å dekke læreplanen. Det er et poeng at bedriftene bør definerer egne spesialiseringsområder etter de behov bedriften har i en egen opplæringsplan. Det blir gjort i samarbeid med lærlingen og andre berørte parter. Denne type opplæringsplaner må godkjennes av fagopplæringen i fylket. Det er også slik at fagprøven må tilpasses lærlingens arbeidsoppgaver i bedriften, men som et minimumskrav inneholde oppgaver både innen trykk og innbinding/ferdiggjøring.

Presentasjonen til Rolf Wesenberg