Flisa Trykkeri – et grafisk kraftsenter i innlandet

Publisert

Person på talestol presenterer

Per Otto Sletten. Foto: Norsk Industri

Flisa Trykkeri er i full aktivitet i nye lokaler i Kvisle Utviklingspark på Arneberg i Åsnes kommune. Det ble markert med åpent hus for kunder, venner og samarbeidspartnere i oktober 2023.

Trykkeriet til Flisa Trykkeri og Hamar Media samt kommunikasjons- og teknologiselskapet Spire er nå samlet til ett av landets største grafiske miljøer.

Fra Flisa Trykkeri

Foto: Norsk Industri

Den «itte akkurat urbane» bedriften har vokst jevnt og trutt, og er blant de mest lønnsomme grafiske virksomhetene i landet. I fjor var omsetningen 114,6 millioner kroner, en økning fra 74,6 millioner kroner i 2021. Driftsresultatet ble på 12,6 millioner kroner, en forbedring på 3,5 millioner kroner. Det ga en driftsmargin på nær 11 prosent.

Hamar Media kjøpte i slutten av april 2021 den største eierandelen i Flisa Trykkeri AS, og eier 65 prosent av aksjene i Flisa Trykkeri. Per Otto Sletten og partner Ole Peder Berggren har en eierandel på totalt 35 prosent i Flisa Trykkeri, og fortsatte etter oppkjøpet som daglig leder og trykkerisjef. En forutsetning for handelen var at de to virksomhetene skulle samlokaliseres i Kvisle Utviklingspark.

Hamar Media har bidratt med 25 prosent av veksten ved virksomhetsoverdragelsen.

- Vi har vært igjennom en tøff periode med flytting av to trykkerier og det har tatt mye fokus. Nå blir det å stake ut en god strategi som vi kan vokse på fremover. Vår vekst har hittil i høyeste grad vært organisk, sier daglig leder Per Otto Sletten. Han fremholder at tradisjonelle trykksaker er fortsatt den viktigste verdiskaperen i bedriften.

Fra Flisa Trykkeri

Flisa Trykkeri. Foto: Norsk Industri

- Vi ser at storformat har det største potensiale fremover. Tapet, skapfronter og bannere er en del av storformatproduksjonen. Jo flere tjenester vi selger til en kunde jo bedre blir samarbeidet og ofte også fortjenesten, mener Sletten.

Flisa Trykkeri overtok den gamle NorDan-fabrikken i 2015. I dag er det Kvisle Utviklingspark med et mangfold av aktiviteter. Flisa Trykkeri med sine over 40 ansatte har investert rundt 17 millioner kroner i anlegget, og har selv tatt i bruk en tidsriktig og bærekraftig produksjonshall i den eldste fabrikkdelen. Administrasjonsbygget med kontorer, møtelokaler og kantine er totalrenovert.

Nytt fyringsanlegg, energiøkonomiserende tiltak og opplegg for gjenvinning på plass, og det er utført store bygningsmessige utbedringer av fabrikkområdet. I tillegg er den gamle herskapsbygningen på Kvisle restaurert og satt i stand som møte- og selskapslokaler.

Fra Flisa Trykkeri

Foto: Norsk Industri

Portrett