Flere ungdommer til grafisk fag

Publisert

Veronica Elseberg er den første lærlingen i det nye faget grafisk produksjonsteknikk. Her i prat med statsråd Jan Tore Sanner på besøk hos Merkur Grafisk AS.

Et tilskudd på 10 000 kroner venter på grafiske bedrifter som gir elever i VG1 og VG2 en mulighet til å prøve ut lærefaget grafisk produksjonsteknikk. Styret i Grafisk Utdanningsfond ønsker med dette å stimulere interessen for en yrkeskarrière i grafisk industri.

Yrkesfaglig fordypning (YFF) gir bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger, en mulighet til å bli bedre kjent med aktuelle kandidater. YFF blir også kalt utplassering eller praksis i bedrift. Det vanligste er å tilby YFF for elevene på Vg2 Industriteknologi, men det er også mulig å tilby dette for spesielt interesserte elever allerede på Vg1.

Elevene får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få dessuten en mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Meningen er at elevene skal få har en mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av bedriften som læringsarena.

Elevene skal ikke ha lønn for oppgavene de utfører i bedriften og de er forsikret av skolen de går på.

Omfanget for yrkesfaglig fordypning for Vg2-elever er 253 årstimer, dvs. ca. 25 % av opplæringen. I gjennomsnitt betyr dette i overkant av én dag i uka i løpet av skoleåret. Disse dagene kan organiseres på ulike måter i samarbeidet mellom bedrift og skole, f. eks. 1 – 3 dager i uka over en tidsbegrenset periode.

Det skal lages en lokalt tilpasset opplæringsplan for YFF basert på læreplanen. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon vil utarbeider eksempler på slike planer.

For informasjon, veiledning, tilrettelegging og kurs kan du kontakte Rolf Wesenberg på rolf@opplaringssenteret.no og tlf. 905 99  784