Åpner for tettere studentsamarbeid

Publisert

Etter tre år med felles seminar om utviklingen av grafisk bransje og studiene ved NTNU Gjøvik, ønsker Grafisk bransjeforening et tettere og mer formelt samarbeid med utdannelsesinstitusjonen og studentene.

Styreleder Ole Strand i Grafisk bransjeforening oppfordret medlemmene til å komme med temaer til bachelor-oppgaver og til å se mulighetene for å ta imot studenter på praksis (intership).

- Vi er en spennende bransje i rask utvikling, og vi trenger best kvalifiserte, unge medarbeidere som kan ta oss videre inn i fremtiden, sa Ole Strand. På seminaret Grafisk 2020 fikk deltakerne fra bransjen et solid inntrykk av nivået ved NTNU Gjøvik når det gjelder relevant kompetanse for de fagområder som grafiske bedrifter har behov for.

Doktorgradsstudent og universitetslektor Terje Stafseng blir kontaktperson for Grafisk bransjeforening. Han vil formidle våre henvendelser mot de rette miljøene ved NTNU Gjøvik.

Han har startet på en doktorgrad hvor han utforsker nettopp muligheter og utfordringer med bransjerelatert samarbeid og læringskonsepter innen designfag.

Terje Stafseng har tidligere vært nestleder ved Institutt for Design, seksjonsleder for medieteknologilaboratoriet, fungerende dekan for avdeling for informatikk og medieteknikk, seksjonsleder Seksjon data/grafisk og fagkordinator for utdanningen Grafisk ingeniør.

Kontaktinformasjon
Terje Stafseng
mobil: 911 24 822
Adresse: Ametyst-bygget, A207, Gjøvik, Teknologiveien 22