Alle trenger faglig påfyll!

Publisert

Når du spør folk i og rundt grafisk bransje om hva som skal sørge for at næringen beholder sin posisjon og utvikler den videre, så er det ett ord som går igjen: Kompetanse!

Kristin Ødegård kan fortelle deg mer om hva GU kan tilby.

Faglig oppdatering er viktig for deg og jobben din og sikrer arbeidsplassene. Den teknologiske utviklingen går i hurtigtogsfart. Vi må alle ha faglig påfyll. Grafisk Utdanningsfond bidrar til å gjøre valget om kurs og etterutdannelse lettere.

Tariffestet ordning

Grafisk Utdanningsfond (GU) er en ordning som er tariffestet gjennom overenskomstene for Aviser, avistrykkerier og pakkerier, Trykkerier og grafiske bedrifter og Bokbindere.

GU er et spleiselag der bedriften og de ansatte betaler inn. De ansatte med rettigheter i ordningen er registrert i GU og det er derfor viktig at bedrift, tillitsvalgt og den enkelte sørger for at opplysningene om hvem det betales inn for er korrekte.

Fondet er der for at de som arbeider i våre bedrifter skal utvikle kompetansen sin.

Ny brosjyre

Nå har Grafisk Utdanningsfond utgitt en liten brosjyre hvor du får vite mer om de mulighetene fondet gir deg og bedriften din – og hvor du kan finne mer informasjon om fondets virksomhet.

Du må søke om støtte før du starter på et kurs eller en opplæring. Du sender søknad til sekretariatet så tidlig som mulig. Innvilget støtte får du når du har gjennomført og sendt inn dokumentasjon. Dersom du går hos IGM vil de sørge for at du får GU-kursrabatt.

GU støtter kompetansetiltak som den enkelte ønsker å ta, men også tiltak som bedriften ønsker å gjennomføre for sine ansatte. Bedriftsinterne kurs gis støtte på samme måte som vanlige kurs.

GU har gode ordninger

50 prosent rabatt på kurs Støtte til reise og opphold Støtte til lønnsutgifter

Godkjente kurs og opplæringstiltak gis normalt 50% støtte av kursutgiftene fra Grafisk Utdanningsfond.

Må du reise til et annet sted for å ta et kurs kan du søke om støtte til reise og opphold. Er du borte fra produksjonen i 2 dager eller mer kan du søke støtte for lønn. Slik refusjon av lønnsutgiftene/stipend er på 750 kroner pr. dag.

Har du blitt arbeidsledig? Da kan du regne med å beholde rettighetene dine i GU inntil 12 måneder etter at du ble arbeidsledig.

Det kan gis studiestipend på 7 500 kroner pr. semester eller 15 000 pr. studieår.

Her går du for å søke GU om støtte

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med GU-sekretariatet ved
Kristin Ødegård, Norsk Industri, 95 55 28 25 eller
Niels Edvard Killi, Fellesforbundet, 97 65 14 21.