Magnus til Grafkom, styret i tenkeboksen

Publisert

Magnus Thorkildsen har valgt å si opp sin stilling i Norsk Industri og Grafisk bransjeforening. Han har valgt å gå videre innen grafisk og begynner hos Grafkom i Stockholm.

- Dette blir veldig spennende for Magnus, som har vært en meget ryddig og dyktig bransjesjef for oss i fem år, sier styreleder Ole Strand, Fagtrykk Trondheim.

Magnus står i stillingen ut året, og han har også tilbudt seg å stå til disposisjon for styret og foreningen dersom det er ønskelig etter årsskiftet.

- Jeg trives veldig godt i det grafiske miljøet i Norge og i Norsk Industri. Jeg er overbevist om at den grafiske bransje i Norge har store muligheter fremover, sier Thorkildsen.

Bransjeforeningens styre er allerede i gang med en strategiprosess, og denne fortsetter gjennom høsten. Personalendringene gir styret flere valgmuligheter når det gjelder valg av retning for fremtiden.

- Styret er opptatt av at medlemmene får valuta for kontingenten og at foreningen bidrar til å inspirere og motivere medlemmene. Dette kan skje på ulike arenaer. Vi skal bruke høsten på å finne en struktur som er best mulig for medlemmene, avslutter Strand.