Vil innføre avgift på avfallsforbrenning

Publisert

I den nye klimameldingen foreslår regjeringen å innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg i ikke-kvotepliktig sektor.

Klimagassutslippene fra ikke-kvotepliktige avfallsforbrenningsanlegg utgjorde ca. 0,9 millioner tonn i 2015. I dag er norske avfallsforbrenningsanlegg unntatt fra kvoteplikt, mens samforbrenningsanlegg, som for eksempel har energiproduksjon til prosessindustri som formål, er kvotepliktige.

Dette medfører en skjevhet på avfallsmarkedet, der noen anlegg som forbrenner avfall er kvotepliktige mens andre anlegg ikke har kvoteplikt.

Regjeringen vil derfor vurdere å innføre avgift på utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall og/eller vurdere å inkludere utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg i det europeiske kvotesystemet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
  • Gunnar Grini
  • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
  • Pressebilder