Styrker fagbrevopplæringen innen gjenvinning

Publisert

Illustrasjonsbilde, gjenvinning

Foto: AdobeStock.

Nytt læreverk for gjenvinningsfaget er ferdigstilt. Læreverket kan brukes i opplæringen som leder frem til fagbrev i gjenvinningsfaget.

Gjenvinningsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen gjenvinning av brukte og kasserte produkter og råstoffer. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev med yrkestittel gjenvinningsoperatør. Avfalls- og gjenvinningsbransjen trenger flere dyktige ansatte med fagbrev. Det er derfor et mål å styrke interessen for fagutdanningen innen gjenvinning.

Norsk Industri, Maskinentreprenørenes forbund, Avfall Norge, Norsk forening for farlig avfall, KS Bedrift og Norsk Returmetallforening har gått sammen om å utarbeide et nytt læreverk for lærlinger og praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev innen gjenvinning. Læreverket kan anskaffes via nettsiden Brettboka, der det finnes en rekke digitale lærebøker.

Kjøp læreverket her
Last ned kortversjonen av læreverket

Norsk Industri tilbyr også kurs for praksiskandidater og lærlinger som skal ta fagbrev i gjenvinningsfaget. Kurset er nettbasert og kan gjennomføres som både selvstudie og med samlinger på bedriften. Kurset kan startes når som helst og gjennomføres i eget tempo. Det er vanlig å bruke ca. 1 år/to semestre på kurset.

Meld deg på kurs i gjenvinningsfaget