Sterk vekst i gjenvinningsbransjen

Publisert

Sterk vekst i gjenvinningsbransjen. Foto: AdobeStock

Gjenvinningsbransjen omsatte for ca. 43 mrd. kr. i 2021. Dette er en økning på nesten 9 mrd. kroner sammenlignet med 2019. Også antallet sysselsatte øker. Det var ca. 11 200 sysselsatte i bransjen i 2021.

Det viser tall som Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet for Norsk Industri. Omsetning og sysselsatte er innhentet for NACE kode 38, som omfatter innsamling og behandling av avfall, supplert med tall for omsetning og sysselsatte i kommunale foretak og kommuneforvaltningen som jobber med avfall.

Statistikken viser at både antall ansatte og omsetning i bransjen øker jevnt over tid. Økningene er først og fremst knyttet til materialgjenvinning av avfall. Andelen av de sysselsatte i privat sektor er imidlertid redusert med hele 10 % over de siste to årene. Én mulig forklaring kan være lavere mengder avfall fra tjenesteytende næringer under korona-pandemien, men årsakssammenhengene er usikre. Andelen av bransjens omsetning som skapes i privat sektor er noenlunde lik de siste årene.

Last ned nøkkeltallene for gjenvinningsbransjen

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen