Nye retningslinjer for grønnlistet avfall

Publisert

EU har vedtatt nye retningslinjer for grensekryssende transport av såkalt grønnlistet avfall.

EU-kommisjonen gir i samarbeid med medlemslandene ut retningslinjer for ulike tema relatert til EU-forordningen om grensekryssende transport av avfall (grensekryssforordningen).

Nå er det publisert nye retningslinjer for eksport og import av såkalt grønnlistet avfall, dvs. avfall som det er ikke krav om samtykke fra myndighetene for å eksportere eller importere.

Typiske eksempler på grønnlistet avfall er rene fraksjoner med papir, plast eller metall. Grønnlistet avfall har lav miljørisiko og skal gå til gjenvinning.

Det er artikkel 18 i grensekryssforordningen regulerer forsendelser av grønnlistet avfall, og de nye retningslinjene gir informasjon om hvordan reglene skal forstås og praktiseres i medlemslandene.