Ny materialstrømsanalyse for treavfall

Publisert

Hjellnes Consult og Treteknisk institutt har på oppdrag fra NHP-nettverket utredet materialstrømmer for treavfall fra bygg og anlegg.

Det oppsto 262.000 tonn treavfall fra byggevirksomhet i 2014: 117.000 tonn ved nybygging, 83.000 tonn ved rehabiliteringer og 63.000 tonn ved riving.

Hjellnes Consult og Treteknisk institutt har gjort anslag på hvor mye av dette avfallet som kan være rent trevirke. Dette summerer seg til 60.000 tonn.

I dag går mesteparten av treavfallet til energiutnyttelse. Det største potensialet for økt materialgjenvinning er bruk i trebaserte plater. Forbruket av flis til dette formålet er ca. 290.000 tonn i året. En utfordring er at jomfruelig flis er billig og renere. Fabrikker som evt. ønsker å ta i bruk returflis må bygge om prosessen for å kunne benytte returflis.

Rapporten peker også på at det er liten klimanytte av å bruke returflis i forhold til jomfruelig flis. Hvis langtidslagring av karbon tas med i klimagassregnskapet, øker klimanytten av ombruk og materialgjenvinning sammenlignet med energiutnyttelse.

>Last ned rapporten