Notat om tillatelser etter forurensningsloven for avfallsanlegg

Publisert

Gjenvinning

Foto: Norsk Gjenvinning. Foto: © Ilja C. Hendel

Norsk Industri har utarbeidet et notat som redegjør kort for tolkningen av forurensningslovens regler om tillatelse for avfallsanlegg, samt lovens bestemmelser om biprodukter og avfallsfasens opphør.

Notatet er utarbeidet etter ønske fra medlemsbedriftene, som har hatt spørsmål om tolkningen av reglene i forurensningsloven. Hovedregelen er avfallsanlegg skal ha tillatelse fra miljømyndighetene. Samtidig er det ikke gitt at alle avfallsanlegg vil trenge en slik tillatelse. Notatet drøfter kort seks ulike caser mht. om avfallsanlegg trenger en tillatelse fra myndighetene. Notatet gir ingen fasit på problemstillingen, men illustrerer hvilke hensyn som er relevante ifm. slike vurderinger.

Last ned notatet her

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen