Norsk Industri hos OECD

Publisert

Norsk Industris Gunnar Grini, sammen med generalsekretær i EuRIC; Emmanuel Katrakis, på OECDs workshop om utvidet produsentansvar som miljøpolitisk virkemiddel.

Norsk Industris Gunnar Grini, sammen med generalsekretær i EuRIC; Emmanuel Katrakis, på OECDs workshop om utvidet produsentansvar som miljøpolitisk virkemiddel. Foto: Norsk Industri

Norsk Industri deltok på workshop hos OECD om utvidet produsentansvar som miljøpolitisk virkemiddel.

Utvidet produsentansvar har vært et sentralt miljøpolitisk virkemiddel i Norge siden midt på 1990-tallet. Flere EU-direktiver stiller også krav til utvidet produsentansvar for ulike produktgrupper.

OECD har siden 1994 utarbeidet en rekke rapporter og veiledere om utvidet produsentansvar og vært sentrale i utviklingen av virkemiddelet. 

> Les mer om OECDs arbeid på området her

NHO, Norsk Industri, NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel og Sjømat Norge publiserte en felles fagrapport om utvidet produsentansvar som miljøpolitisk virkemiddel i 2023. Rapporten ble presentert for OCED og Norsk Industri ble så invitert til en egen workshop i Paris om utvidet produsentansvar. Myndigheter, organisasjoner og bedrifter fra hele verden deltok på workshopen.

> Les rapporten om utvidet produsentansvar her

Norsk Industri har nå også avtalt møte med EU-kommisjonens avfallsseksjon for å presentere hovedanbefalingene i fellesrapporten om utvidet produsentansvar.