Langtidstrender for gjenvinningsindustrien

Publisert

Norsk Industri har innhentet tall for omsetning og sysselsatte i avfalls- og gjenvinningsbransjen fra SSB siden 2010. Nå er langtidstrendene i statistikkgrunnlaget samlet i ett dokument.

Statistikken viser bl.a. at omsetningen i avfalls- og gjenvinningsbransjen øker både i privat og kommunal sektor. Andelen av omsetningen i bransjen som stammer fra materialgjenvinning av avfallet øker.

I privat sektor har omsetningen nesten doblet seg fra 2010 til 2021. I kommunal sektor er økningen enda høyere. En del av omsetningen i kommunale avfallsbedrifter kommer direkte fra innbyggernes avfallsgebyr. Det gjennomsnittlige avfallsgebyret på landsbasis har økt med ca. 40 % fra 2010 til 2022. Til sammenligning har konsumprisindeksen økt med 33 % i samme periode.

Antallet sysselsatte i avfalls- og gjenvinningsbransjen har økt med 40 % fra 2010 til 2022. Antallet sysselsatte i bransjen har altså ikke økt på langt nær så mye som omsetningen. Mens antallet sysselsatte i privat sektor er omtrent det samme som i 2010, så har antallet sysselsatte i kommunal sektor mer enn doblet seg. I følge statistikken jobber nå ca. 55 % av de ansatte i den kommunale delen av avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Det vil være usikkerheter i statistikkgrunnlaget. For eksempel vil tallene variere noe fra år til år bl.a. grunnet omklassifisering av enheter.

Last ned: Langtidstrender gjenvinning

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen