La frem industriens sirkulær-anbefalinger

Publisert

En person overrekker en rapport med et håndtrykk

Direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri overrakte industriens anbefalinger for sirkulær økonomi til statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet. Foto: Norsk Industri.

Norsk Industri la fram industriens hovedanbefalinger for en sirkulær økonomi på konferansen Industri Futurum 23. januar 2020.

Også Emanuelle Maire fra EU-kommisjonen mottok industriens anbefalinger for sirkulær økonomi. Hun er Head of Unit - Sustainable production, products and consumption. Foto: Norsk Industri.

EU-kommisjonen skal legge frem en ny handlingsplan for sirkulær økonomi i mars 2020. I Norge arbeider regjeringen med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Norsk Industri har utarbeidet anbefalinger til arbeidet i Europa og Norge.

Last ned industriens anbefalinger for sirkulær økonomi i EU
Last ned industriens anbefalinger for sirkulær økonomi i Norge

Direktør i Norsk Industris energi- og miljøavdeling, Ole Børge Yttredal, overrakte anbefalingene til Emmanuelle Maire (Head of Unit i EU-kommisjonen) og Sveinung Rotevatn (Statssekretær i Klima- og miljødepartementet) på Industri Futurum.

- Sirkulær økonomi gir muligheter og konkurransekraft i industrien. Vi ønsker å være en konstruktiv medspiller for å fremme en stadig mer sirkulær industri både på europeisk og nasjonalt nivå og håper våre anbefalinger vil bidra til dette, sier Ole Børge Yttredal.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen