La frem industriens sirkulær-anbefalinger

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Økonomi

Publisert

En person overrekker en rapport med et håndtrykk

Direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri overrakte industriens anbefalinger for sirkulær økonomi til statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet. Foto: Norsk Industri

Norsk Industri la fram industriens hovedanbefalinger for en sirkulær økonomi på konferansen Industri Futurum 23. januar 2020.

Industri Futurum 2020. Ole Børge Yttredal og Emanuelle Maire

Også Emanuelle Maire fra EU-kommisjonen mottok industriens anbefalinger for sirkulær økonomi. Hun er Head of Unit - Sustainable production, products and consumption. Foto: Norsk Industri

EU-kommisjonen skal legge frem en ny handlingsplan for sirkulær økonomi i mars 2020. I Norge arbeider regjeringen med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Norsk Industri har utarbeidet anbefalinger til arbeidet i Europa og Norge.

Last ned industriens anbefalinger for sirkulær økonomi i EU
Last ned industriens anbefalinger for sirkulær økonomi i Norge

Direktør i Norsk Industris energi- og miljøavdeling, Ole Børge Yttredal, overrakte anbefalingene til Emmanuelle Maire (Head of Unit i EU-kommisjonen) og Sveinung Rotevatn (Statssekretær i Klima- og miljødepartementet) på Industri Futurum.

- Sirkulær økonomi gir muligheter og konkurransekraft i industrien. Vi ønsker å være en konstruktiv medspiller for å fremme en stadig mer sirkulær industri både på europeisk og nasjonalt nivå og håper våre anbefalinger vil bidra til dette, sier Ole Børge Yttredal.